Varför innehåller inte Tehys och SuPers avtal bättre lönehöjningar också för skötarna inom småbarnspedagogiken?

Tehy och SuPer kräver i riksförlikningsmannens byrå samma lönehöjningar för skötarna inom småbarnspedagogiken som för vårdarna inom social- och hälsovårdssektorn. Tehy och SuPer drev frågan gällande skötarna inom småbarnspedagogiken bestämt och kompromisslöst ända till de sista ögonblicken på söndagskvällen. Skötarna inom småbarnspedagogiken befinner sig i samma slags lönegrop som vårdarna inom social- och hälsovårdssektorn. Det råder en stor brist på arbetskraft inom sektorn. Vi är av uppfattningen att även skötarna och lärarna inom småbarnspedagogiken skulle förtjäna likadana höjningar och av samma skäl.

På söndagskvällen gav riksförlikningsmannen ett förlikningsförslag där tilläggslöneprogrammet med 6 procent endast gällde SOTE-avtalet. 

Riksförlikningsmannens förlikningsförslag kan endast godkännas eller avslås i sin helhet. Det kan inte godkännas delvis eller villkorligt och kan inte förhandlas. 

Varför lämnade riksförlikningsmannen småbarnspedagogiken utanför förlikningsavtalet?

Enligt vår uppfattning berodde det på avtalshelheten som ingicks i juni av FOSU, JAU och KT, med vilken FOSU och JAU försökte förhindra att Tehy och SuPer skulle få högre höjningar än andra i sitt eget avtal. Dessa effektiva lås gjorde att småbarnspedagogiken lämnades utanför höjningarna, eftersom KT var rädd att hela potten på 6 procent annars skulle rinna ut till hela kommunsektorn.

Vi är djupt ledsna över att andra förbund inom den offentliga sektorn blockerar lönehöjningen för småbarnspedagogiken – även för sina egna medlemmar. Endast med samarbete kan vi även för småbarnspedagogiken uppnå tilläggslöneprogrammen som branschen desperat behöver.

FOSU och JAU kommer härnäst att förhandla med KT om hur de ska kunna ta del av Tehys och SuPers avtal som skapades i måndags. 

Vi erbjuder allt vårt stöd till FOSU och JAU i den mån vi skulle få förhandla fram höjningar på 6 procent även för småbarnspedagogiken. Det är inte svårt om FOSU och JAU erkänner att höjningen på 6 procent som Tehy och SuPer avtalat om är en kostnadseffektiv löneökning. På så sätt skulle höjningen enligt protokollet skrivet av FOSU, JAU och KT också gå direkt till småbarnspedagogiken.

Tehy och SuPer banade väg för lönehöjningar inom småbarnspedagogiken. FOSU och JAU skulle nu behöva visdomen att använda sig av det protokoll de skrev på sommaren. Med samarbete skulle höjningar även fås för skötarna och lärarna inom småbarnspedagogiken.