Delta i verksamheten i sektionen för arbete inom psykisk hälsa och missbrukarvård

Yrkespersoner som arbetar inom psykisk hälsa och missbrukarvård fick i fjol ett eget nätverk när Tehy grundade en sektion för arbete inom psykisk hälsa och missbrukarvård. Sektionen erbjuder en utmärkt möjlighet att skapa nätverk med kolleger inom samma bransch.

Alla tehyiter är välkomna att delta i sektionens verksamhet som yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen, oberoende av utbildningsnivån. Om du inte ännu är medlem i Tehy, ska du först bli medlem. Då kommer du med i vår aktiva, energiska och glada grupp. Tillsammans utvecklar vi intressebevakningen för yrkespersoner som arbetar med psykisk hälsa och missbrukarvård.

Det bästa sättet att påverka arbetsvillkoren och lönen för yrkespersoner som arbetar med psykisk hälsa och missbrukarvård är att höra till Tehy. Som medlem i Sote ry förhandlar Tehy om social- och hälsovårdsavtalet. Det är viktigt att även de som arbetar med psykisk hälsa och missbrukarvård får sin röst hörd. Ju mer yrkespersonerna organiserar sig och samarbetar, desto bättre kan vi bevaka medlemmarnas intressen i arbetslivet.

Aktiva nätverk och brett samarbete behövs just nu, när välfärdsområdena byggs upp, funktionerna reformeras och det samhälleliga trycket på bättre tjänster inom psykisk hälsa och missbrukarvård har noterats. Sektionsverksamheten är en bra kanal för påverkan!

Tehys sektion för arbete inom psykisk hälsa och missbrukarvård ordnar sina första studiedagar i Helsingfors 9–10.11.2023. Under studiedagarna fokuserar man i synnerhet på unga och bemötandets betydelse och därtill utdelas hedersmedaljen Kivisimpukka. Den beviljas till betydande finska aktörer inom psykisk hälsa. I år går medaljen till MIELI Psykisk hälsa i Finland rf för ett viktigt arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga problem. Medaljen har tidigare delats ut av Förbundet för Mentalvård i Finland.

Studiedagarna liksom Tehys övriga utbildningar är en medlemsförmån. Det är bra att komma ihåg att förmånerna är en del av medlemskapet, och det lönar sig att delta i utbildningarna. Förutom studiedagarna ordnar sektionen för arbete inom psykisk hälsa och missbrukarvård även andra utbildningar och webbinarier, där du är välkommen. Sektionen erbjuder även en utmärkt möjlighet att skapa nätverk med kolleger inom samma bransch. När du deltar i verksamheten får du aktuell information om saker som gäller arbete inom psykisk hälsa och missbrukarvård. 

Det är lätt att delta i sektionens verksamhet! Du behöver bara besöka e-tjänsten och anteckna i dina egna uppgifter att du vill delta i verksamheten.