Ställ upp i förtroendemannavalet inom den privata sektorn

När förtroendemannavalet i höst ordnas på arbetsplatserna väljer tehyiter inom den privata sektorn förtroendemän som ska representera dem i arbetsplatsfrågor.

Vill Du ställa upp som kandidat i förtroendemannavalet inom den privata sektorn? Är du intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du stödja dina kollegor? Eller har du en arbetskamrat som du tycker skulle vara en bra kandidat? Be hen att ställa upp.

Förtroendemannen ger tehyiterna på arbetsplatsen råd och stöd i frågor om anställningsförhållandet samt förhandlar med arbetsgivaren. Hen är en nyckelperson vad beträffar hur förhållandena och välbefinnandet på arbetsplatsen kan förbättras.

Förtroendemannen utför ett meningsfullt arbete för de enskilda arbetstagarna och för hela arbetsgemenskapen. Läs mer om förtroendemannens intressanta uppdrag.

Förtroendemannen får utbildning

Som förtroendeman är du aldrig ensam: du får alltid hjälp och stöd. Du behöver inte kunna allting direkt. Vi utbildar alla nya förtroendemän: vi erbjuder utbildning under hela förtroendeuppdraget, redan från början.

Tehys experter hjälper gärna vid frågor och oklara fall. Dessutom har du ett brett nätverk av andra förtroendemän bakom dig.

Se videon där Päivi, Maarit och Harri berättar varför de vill vara förtroendemän:

 


Hur gör jag för att bli kandidat i förtroendemannavalet?

Fint att du vill ställa upp som kandidat i förtroendemannavalet inom den privata sektorn! Eller att du uppmuntrar en arbetskamrat att ställa upp! Inom den privata sektorn väljs förtroendemannen i enlighet med kollektivavtalet och antingen Tehys eller Sote ry:s valinstruktioner.

Valet äger rum i oktober–november.

På Tehys webbplats finns mer information om förtroendemannavalet inom den privata sektorn, om hur man ställer upp som kandidat och om förtroendemannens uppdrag. Läs mer om ämnet på https://www.tehy.fi/sv/medlemskap-och-service/valet-av-fortroendeman.

Ställ upp som kandidat! Du har förändringskraft!

#förändringskraft #förtroendemanförtehy