Medlemskap i Tehy är viktigt redan under studietiden – i synnerhet i instabila tider

Studerar du inom social- och hälsovårdsbranschen eller inom det pedagogiska området? Bli medlem i Tehy. Medlemskapet är avgiftsfritt om du studerar till din första examen. Som medlem får du tillgång till alla medlemsförmåner och du tryggar din karriär för eventuella instabila situationer. Hos Tehy är du en del av en gemenskap, som gör sitt yttersta för att förhindra regeringens radikala försämringar av anställningssäkerheten och social- och hälsovårdsbranschen.

Trygghet för din karriär

I instabila tider är ett medlemskap i en egen fackorganisation är guld värt. De förändringar som Finlands regering planerar, försämrar den anställdas ställning på många sätt. Till exempel kan arbetsgivare i fortsättningen på allt enklare grunder säga upp en anställd. Tidsbegränsade anställningar kan uppgöras för upp till ett år utan särskilda grunder. Detta gör din egen framtid allt osäkrare och ökar risken för graviditetsdiskriminering, vilket innebär att arbetsgivare kan avsluta anställningsförhållandet under graviditeten.

Inom den offentliga sektorn kämpar välfärdsområdena med finansieringen och en del har redan aviserat om förändringsförhandlingar. De kan innebära en minskning av lediga tjänster och avslutning av anställningsförhållanden.

I alla svåra situationer kan du kontakta Tehys anställningsrådgivning eller förtroendemannen på din arbetsplats. Vi stöder dig och bistår med råd om hur det lönar sig för dig att framskrida i svåra frågor. Sådan service får du ingen annanstans! Dessutom är din utkomst tryggad i händelse av arbetslöshet, eftersom du även är medlem i arbetslöshetskassan.

Monetära medlemsförmåner

Fördelarna med ett medlemskap i Tehy är obestridliga. Om du ansluter dig som studerandemedlem, får du en olycksfallsförsäkring för fritiden kostnadsfritt. Om du arbetar eller har arbetspraktik, har vi försäkrat dig för sak- och personskador som inträffar i arbetet. Arbetsgivarens försäkringar täcker inte alla skador, vilket innebär att försäkringsförmånen behövs.

Utöver försäkringarna får du ett omfattande utbud av medlemsförmåner för arbetet och fritiden. Du kan till exempel delta i våra utbildningar: utbildningarna på marknaden kostar i genomsnitt flera hundra euro, men som medlem hos Tehy får du dem i regel avgiftsfritt. Du har även tillgång till semester- och logiförmåner, Cityshoppari och andra monetära förmåner. Se alla medlemsförmåner.

Vad händer om jag blir arbetslös?

När du är medlem hos Tehy, betalar vi arbetslöshetskassans medlemsavgift åt dig. Om du vid sidan av studierna arbetar, ackumulerar du samtidigt arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret måste uppfyllas, eftersom om du skulle bli arbetslös, betalar arbetslöshetskassan inkomstrelaterad dagpenning till dig på basis av det. Din utkomst är med andra ord tryggad för perioder av arbetslöshet!

Tillsammans har vi kraften att göra förändringar

Medlemskapet är även ett ställningstagande för den egna branschen och framtiden. Tillsammans kämpar vi med krafterna av 160 000 tehyiter för våra rättigheter och uppnår bättre arbetsförhållanden och bättre löner. 

Studerandemedlemskap eller ordinarie medlemskap?

Bli studerandemedlem i Tehy om du studerar till din första examen inom social- och hälsovårdsbranschen eller småbarnspedagogiken. Medlemskapet är avgiftsfritt. Du får även en medlemsgåva

Bli ordinarie medlem i Tehy om du redan har en examen inom branschen och inleder fortsatta studier på heltid. Se vilken medlemsgåva du kan välja. 

Välkommen till Tehy, Finlands största fackförening inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området!