Tehys enkät: Bristen på skyddsutrustning fortsätter – nu är skyddsrockar en bristvara

Tehy gjorde den 17–20 april en enkät gällande skyddsutrustning under coronakrisen bland Tehys heltidshuvudförtroendemän och heltidsarbetarskyddsfullmäktige vid universitetssjukhusen och centralsjukhusen. Den första motsvarande enkäten gjordes i början av april. Resultaten är riktgivande.

Image text
Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

72 procent av de tillfrågade uppger att det fortfarande råder brist på skyddsutrustning. Bristen har till och med förvärrats något sedan den senaste enkäten, då 70 procent uppgav att det rådde brist.

 För två veckor sedan var det störst brist på andningsskydd och skyddsvisir. Nu är läget i fråga om visir något bättre, men det råder fortfarande brist på andningsskydd. Därtill har bristen på skyddsrockar ökat betydligt. För två veckor sedan uppgav 21 procent av de tillfrågade att det rådde brist på skyddsrockar, men nu var andelen 72 procent.

Tehy har också kontaktats av personer som vittnat om brist på skyddsrockar, och man har försökt åtgärda problemet med hjälp av bland annat engångsregnrockar.

 – Man har uppenbarligen inte förberett sig tillräckligt för behovet av skyddsrockar, då det nu plötsligt har blivit så här stor brist på dem, berättar arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä på Tehy.

I den nya enkäten frågade man också om hur bristen har åtgärdats. 28 procent av de tillfrågade uppger att de använt utrustning som inte är avsedd för sjukhusbruk. De flesta (83 procent) svarar att man har reagerat på bristen genom att koncentrera användningen av skydd till vissa funktioner.

 Enligt Ojanperä verkar situationen som helhet inte ha förbättrats.

– Den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården klassas som medicinsk utrustning och omfattas av vissa krav på hälsa och säkerhet. Användningen av regnrockar och annan alternativ utrustning är mycket oroande. Användningen av skyddsutrustning har koncentrerats, men hur detta har gjorts framgår inte i enkäten. Det är bra om det betyder att exempelvis personer som tillhör riskgrupper har förflyttats till andra uppgifter.

 Ojanperä betonar att arbetssäkerheten och skyddet av personalen entydigt hör till arbetsgivarens ansvar.

 78 procent av dem som svarade på enkäten uppgav att mer skyddsutrustning såvitt de vet är på väg. I enkäten för drygt två veckor sedan uppgav 95 procent samma sak.

– Detta väcker frågor om huruvida tillgången har minskat, behovet ökat eller arbetsgivaren inte aktivt har informerat om läget i fråga om skyddsutrustning.

 I samma enkät ingick också frågor om hur sådana undantag som möjliggörs av beredskapslagen har använts. 60 procent uppger att semestrar har flyttats eller dragits in och 56 procent uppger att uppsägningstiden har förlängts. Särskilt förlängda uppsägningstider används nu inom klart fler respondenters organisationer jämfört med för drygt två veckor sedan, då 30 procent uppgav att denna åtgärd använts.

 

Mer information:

Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä, tfn 09 542 271 64