ERTO, SuPer och Tehy: Attendos sparbeslut försämrar patientsäkerheten

Löntagarorganisationerna ERTO, SuPer och Tehy har gjort en enkät bland anställda i Attendos äldreserviceenheter i Kotka. Man bestämde sig för att göra enkäten därför att dessa organisationer ofta kontaktas av personer som är bekymrade över patientsäkerheten i Attendos enheter i Kotka och annanstans i Finland. Enligt förbundens enkät är personaldimensioneringen inte tillräcklig och patientsäkerheten försämras på grund av brådska.

Image text
Bild: Thomas Johansson / Lehtikuva

De missförhållanden som framgick av Attendoenkäten gäller även andra företag inom den privata socialservicesektorn. Personalen i till exempel Esperi, Mehiläinen och Pihlajalinna berättar om otillräcklig personaldimensionering, brådska och problem med vårdens kvalitet. Yrkesutbildade personer inom socialservicesektorn upplever att de inte kan utföra arbete av hög kvalitet. Det är beklagligt att branschen konkurreras ihjäl.

Svaren på förbundens enkät visar att man ofta använder vikarier under arbetspassen, vilket gör att läkemedelsbehandlingen äventyras, eftersom vikarierna inte känner de boende.

Man har inte tid att tillräckligt bra ta hand om de äldre, eftersom vårdpersonalen har fått många assisterande uppgifter såsom tvätt och matlagning. I svaren berättar man att det inte finns tillräckligt med tid att vårda de äldre, ta dem ut och ordna rekreationsverksamhet för dem.

Bristerna i vården och försämringarna i patientsäkerheten beror på Attendos egna sparbeslut. Företaget har senaste år bland annat beslutat att förkorta de ordinarie anställdas veckoslutspass och vikariernas arbetspass har förkortats till 6–7 timmar. Dessutom ska enhetschefens förteckningar över arbetsskift godkännas av centralförvaltningen, där arbetstimmarna minskas. I år har Attendo helt avskaffat ansvariga sjukskötare, vilket gjorde att sjukskötarnas arbetsmängd och ansvar har ökat.

Den bristfälliga personaldimensioneringen och Attendos andra sparåtgärder försämrar betydligt patientsäkerheten. Detta har bland annat lett till att patienter fallit och att det funnits brister i vårdkvaliteten.

Det är oroväckande att tjänstens kvalitet har försämrats inom terminalvården. I kommunernas och städernas konkurrensutsättningar och avtal med företag beaktas inte nödvändigtvis terminalvårdssituationer. Det är därför inte nödvändigtvis möjligt att i terminalvårdssituationer få mer personal. Då kan en patient lämnas ensam i dödsstunden eller i terminalvårdssituationen.

Attendo respekterar inte kollektivavtalet, eftersom övertidsersättningen oftast endast betalas på särskild begäran. I första hand ska arbetstagaren jämna ut de övertidstimmar som tjänats in. Arbetstagarna vågar inte ens kräva att övertidsarbetet ska betalas.

 

Mer information:

ERTOs ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085