Tehy: Strejk i småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen – lagen om en exportdriven arbetsmarknadsmodell duger inte

Fackorganisationen Tehy för anställda inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området har beslutat om en strejk i två veckor för småbarnspedagogiken inom huvudstadsregionen. Den politiska arbetskonflikten är en protest mot att regeringen bereder en lag om en exportdriven arbetsmarknadsmodell.

Arbetsnedläggelsen gäller alla enheter inom småbarnspedagogiken i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, och inom såväl den offentliga som privata sektorn. Strejken börjar onsdagen den 31 januari 2024 kl. 06.00 och upphör den 1 februari 2024 kl. 21.00. Tjänsteinnehavare omfattas inte av arbetskonflikten.

Tehys fullmäktige hade ett möte igår och fattade ett enhälligt beslut om behovet av politiska stridsåtgärder kring de skrivningar i regeringsprogrammet som hotar tehyiternas rättigheter, avtalsfrihet och ställning.

– Den exportdrivna lönemodellen och begränsningen av medlarens åtgärder som infogas i lag lämnar skötarna i en evig lönegrop. Det går helt enkelt inte an för oss att mansdominerade branscher framdeles dikterar nivån av lönehöjningar för skötarna och att målet för jämställda löner läggs i graven, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Konsekvenserna av regeringens åtgärder äventyrar även centrala funktioner i välfärdssamhället.

– Social- och hälsovården samt det pedagogiska området lider av allvarlig personalbrist och överbelastning. Regeringen förvärrar läget ytterligare med sina beslut, konstaterar Rytkönen.

Tehy vädjar alltjämt till arbetsgivarlägret, löntagarparterna och regeringen att man förhandlar om arbetsmarknadsmodellen. Behovet av en ny arbetsmarknadsmodell är obestridligen markerat, men modellen måste också ge plats för lösningar utanför riktlinjerna, om därtill finns vägande skäl. – Sådana skäl kunde vara exempelvis arbetskraftsbrist inom branschen, främjande av lönejämställdhet, utveckling av lönesystemet eller något annat branschspecifikt, vägande skäl.

Även den juridiska granskningen kräver förhandlingar och att man avtalar om den nya arbetsmarknadsmodellen. Det strider mot flera internationella fördrag, som binder Finland, och mot EU-rätt att stifta en lag om en exportdriven arbetsmarknadsmodell och att begränsa medlarens åtgärder.

 – Ämnar Finland, en tidigare modellelev inom EU och uppskattad aktör världen över, nu verkligen överge en stor del av sina förbindelser som västerländsk demokrati och medlem i Europeiska unionen, undrar Rytkönen.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005, mila.huovinen(at)tehy.fi