Tehy: Massuppsägningen framskrider, förbud mot tillfällig överföring utlyses för hela kommunsektorn

Fullmäktige för Tehy, fackförbundet för social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området, fattade beslut om nya arbetskonfliktsåtgärder i går kväll. Fullmäktige beslöt att verkställa massuppsägning inom den specialiserade sjukvården vid verksamhetsställen och en tidpunkt som meddelas senare.

Därtill beslöt fullmäktige att utlysa ett tills vidare gällande förbud mot tillfällig överföring för hela kommunsektorn inom ramen för SH-avtalet och AKTA. Förbudet träder i kraft omedelbart.

Under förbudet mot tillfällig överföring får tehyiter inte flyttas från sin egen arbetsuppgift eller sin egen arbetsplats till en annan arbetsuppgift eller arbetsplats. Överföring kan inte göras ens med stöd av 1 kap. 10 § 1 mom. i SH-avtalet/AKTA.

Sedan början av året har man förhandlat om vårdarnas arbetsvillkor och medlat i arbetskonflikten i olika sammansättningar. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas ovilja att förstå allvaret i och konsekvenserna av problemen inom social- och hälsovårdsbranschen har dragit ut på förhandlingarna och gjort social- och hälsovårdskrisen och vårdarbristen allt värre.

– Senast nu borde man inse att detta inte går att lösa genom att tvinga vårdarna att arbeta eller genom att bryta strejker. Det är ett faktum som inte kan ignoreras att man förr eller senare måste lyssna på vårdarna och godkänna deras krav. Annars röstar de alla med fötterna, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Från politiskt håll efterlyser Rytkönen press på den andra parten i konflikten för att nå en överenskommelse.

– Tills vidare har man bara pressat vårdarna – och med vilka metoder? Genom att ta ifrån dem deras grundläggande rättigheter och tvinga dem till arbete genom lagstiftning.

Senast i går var den enorma anhopningen av arbete vid Jorvs jour i nyheterna. Enligt nyheterna var tisdagen den värsta dagen i jourens historia och hela systemet håller på att krascha. Sådana nyheter är en följd av decennier av besparingar som drabbat social- och hälsovården, underresursering på flera miljarder och en allvarlig vårdarbrist.

– Som medborgare skulle jag vara verkligen bekymrad och kräva beslutsfattarna på svar – hur tänker man förhindra en katastrof inom social- och hälsovården? Just nu har det ju snarare sett ut som att regeringen och arbetsgivarna häller bensin på elden, säger Rytkönen.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847