Tehy: Arbetsgivarna måste vidta åtgärder för att förebygga våld inom social- och hälsovårdsbranschen

I höst driver social- och hälsovårdsbranschens och det pedagogiska områdets fackorganisation Tehy en kampanj mot våld inom vårdsektorn – 69 procent av vårdarna har upplevt våld eller hot om våld. Utomhusreklamen för Knytnäven-kampanjen (Nyrkkisääntö) började idag på fem orter. Lagstiftningen förpliktar arbetsgivare att ingripa i våldssituationer, men anmälningar som vårdare gjort har inte nödvändigtvis lett till några fortsatta åtgärder på arbetsplatsen.

Idag har utomhusreklamen för Knytnäven-kampanjen (Nyrkkisääntö) börjat i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. I Helsingfors syns reklamen på Musikhuset och i andra städer i närheten av sjukhus. Med reklamen vill Tehy påverka välfärdsområdenas ledning och beslutsfattare och påminna om att arbetsgivaren har ansvaret för arbetssäkerheten.

I Finland har det fastställts i lagstiftningen, bl.a. i arbetarskyddslagen och företagshälsovården, hur man ska agera på arbetsplatsen när det förekommer våld eller hot om våld i arbetet. Arbetsgivaren måste identifiera och reda ut hot om våld och bedöma betydelsen av det för arbetstagaren samt vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för våld och förebygga våld.

– Arbetsgivaren måste ingripa i våld i arbetet. Det handlar inte om frivillighet, utan lagstiftingen förplikar arbetsgivaren att vidta åtgärder, betonar Tehys arbetslivsexpert Heli Kannisto.

Arbetsgivarens skyldigheter omfattar arbetarskydd och bedömning av risker. Arbetsgivaren måste också sköta behandlingen av anmälningar om hotsituationer och arbetarskydd samt åtgärdandet av dessa, så att liknande situationer inte upprepas. Arbetstagarna måste också utbildas i hanteringen av vålds- och hotsituationer.

Våld förekommer dagligen till exempel på bäddavdelningar, i jouren, akutvården, på rådgivningar, daghem och itensivvårdsavdelningar. Det är också vanligt att vårdare utsätts för våld i serviceboende, äldreboende, rehabilitering och inom psykiatrin.

Enligt Tehys omfattande enkät förekommer det brister i efterlevnaden av lagstiftningen. Upp till 39 procent av vårdarna som besvarade enkäten rapporterade att anmälningen av våldssituationer inte ledde till några fortsatta åtgärder från arbetsgivarens sida.

Enligt Tehys ordförande Millariikka Rytkönen måste man ta bekämpningen och förebyggandet av våldssituationer på allvar i arbetsgemenskaper samt ingripa i arbetarskyddsanmälningar som vårdare gör.

– Nu är det inte fråga om någon lättlöst situation, extra anslag eller resurser utan arbetsgivarens skyldighet att följa lagstiftningen. Vårdarna är frustrerade, för jag har själv också hört vårdare berätta otaliga gånger om hur arbetarskyddsanmälningar helt enkelt inte leder någonvart, säger Rytkönen.

Även om våldet inte skulle vara uppsåtlig eller om det skulle bero på oförståelse, ska man eller får man inte godkänna det. Även bland arbetsgivare förekommer inställningen ”våld hör till arbetet och du valde ju själv yrket”.

– Våldssituationer kan förebyggas uttryckligen genom att behandla arbetarskyddsanmälningar och utarbeta riktlinjer för vårdare. De kan vara bl.a. närmare anvisningar om i hurdana förhållanden man inte får jobba ensam och vilket tillvägagångssättet är redan i det skede då man är medveten om hot om våld, poängterar Heli Kannisto.

Millariikka Rytkönen är orolig för våldet inom social- och hälsovården och det pedagogiska området, eftersom vårdarbristen redan nu medför kris inom tjänsterna.

– Hur kan en sådan här bransch vara lockande, om man måste vara rädd för att gå till arbetsplatsen, rädd för om man kommer att få stryk idag. Arbetsgivarna kan påverka detta genom att på arbetsplatsen skapa atmosfären ”vi har nolltolerans mot våld”. Man får inte skuldbelägga vårdare för att de gör en våldsanmälan, utan tvärtom måste man understöda dem att aktivt göra anmälningar.

På Tehys kampanjsidor https://www.tehy.fi/sv/aktuellt-hos-tehy/knytnaven-kampanjen-mot-vald finns mer information om bl.a. förebyggande av våldssituationer och riktlinjer för hur man ska agera i våldssituationer. Tehys kampanj fortsätter till slutet av hösten. Tehys mål är nolltolerans mot våld. I meddelandet som publicerades 2.10 finns bl.a. en länk, där man hittar bilder i anknytning till kampanjen.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005 
Tehys arbetslivsexpert Heli Kannisto tfn 0505471551