Social- och hälsovården kollapsar om coronavaccinationerna av personalen drar ut på tiden

En intensiv debatt om arrangemangen för coronavaccinationerna har tagit fart i offentligheten, då vaccinationerna har kommit igång och tillgången till vaccin verkar vara på väg att bli bättre.

Image text
Bild: iStock

Samtidigt som Finland är nedstängt och diskussionen om ett utegångsförbud får de sociala medierna att explodera, går personalen inom social- och hälsovården samt småbarns-pedagogiken dagligen till arbetsplatser där de i allra högsta grad utsätter sig för coronaviruset, eftersom det är omöjligt att jobba på distans eller hålla avstånd.

Tyvärr har alla inte lika goda möjligheter att skydda sig som personalen på intensivvårds-avdelningarna. Inom småbarnspedagogiken omges personalen av små snoriga näsor, inom munhälsovården flyger dropparna, inom handikappvården är närkontakt nödvändig, röntgenskötare måste justera patientens ställning på mycket nära håll, barnmorskor har hudkontakt med födande kvinnor, inom hemvården växlar personalen som besöker klienter och klienterna får besök flera gånger om dagen osv. Arbetarskyddet är hotat i varje möte och kontakt.

Tvärtemot vad många tror har de som arbetar i dessa uppgifter inte fått coronavaccin! Det har också visat sig att vaccinationsläget varierar mellan olika områden i Finland och att personer som arbetar i likadana uppgifter inte befinner sig i en jämlik ställning.

Den nationella vaccinationsexpertgruppen (KRAR) och THL gav en rekommendation för vaccinationsordningen i en situation där tillgången till vaccin var begränsad. Rekommendationen baserar sig på den nationella coronastrategin och dess mål är att förhindra sjukdomsbörda orsakad av coronaviruset, det vill säga allvarliga sjukdomsfall, för tidiga dödsfall och förlust av levnadsår, samt att upprätthålla hälso- och sjukvårdens bärkraft. Personalen inom hälso- och sjukvård som vårdar coronaviruspatienter samt personal och boende inom heldygnsomsorg har kommit först i denna rekommendation.

Det är förståeligt att ålder är den största enskilda riskfaktorn, och att det därför är viktigt att äldre vaccineras. I detta epidemiläge börjar det till viss del vara omöjligt att bedöma vem som hör till den personal inom hälso- och sjukvård som vårdar coronaviruspatienter, eftersom smittorisken finns överallt. Personalen inom social- och hälsovården samt fostran är på intet sätt immun mot denna sjukdom! 

Smittorisken väcker oro för hur systemets bärkraft som helhet ska hålla. Tänk om det till exempel uppstår ett smittkluster bland röntgenskötare. Hur ska man då kunna sköta de diagnostiska tjänsterna inom organisationen? Tänk om hemvårdspersonalen i något område smittas? Var ska vi hitta tiotals yrkespersoner som kan vårda de gamla i deras hem, där de inte klarar sig själva? Vem hjälper barn till världen om barnmorskorna på ett sjukhus blir sjuka? Vad händer om barnskötarna på ett daghem smittas?

Föräldrarna tvingas ta hand om barnen hemma, och många föräldrar arbetar också själva i uppgifter inom social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken som är viktiga för samhället. Smittorisken och eventuella sjukdomsfall kan leda till kaos. Det finns tyvärr många sådana här exempel.

Pandemin har även i Finland visat hur viktig social- och hälsovården är för samhället. Låt oss se till att social- och hälsovården inte kollapsar, genom att ge personalen coronavaccin för arbetarskyddets skull!

Rekommenderat för dig