Puu-arbetstid även för barnskötare som arbetar med läraruppgifter

Barnskötare som arbetar med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken behöver s.k. puu-arbetstid för att planera, utvärdera och utveckla verksamheten samt utarbeta planerna för förskoleundervisning och småbarnspedagogik.

Många barnskötare inom småbarnspedagogiken arbetar på grund av lärarbristen med läraruppgifter inom småbarnspedagogiken. Planering av arbete för undervisning och fostran, utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt utarbetandet av planer för undervisning och småbarnspedagogik hör bl.a. till uppgiften.

Enligt det offentliga kommunala tjänste- och kollektivavtalet (KVTES) reserveras tid för dessa uppgifter enbart för de lärare inom småbarnspedagogiken som fyller behörighetskraven. Den reserverade tiden är ca 13 % av arbetstiden. Förutom detta reserveras tid för möten med barnens föräldrar samt multiprofessionellt och expertsamarbete.

Det är orimligt att enbart lärare som fyller behörighetskraven på arbetstid får utanför barngruppen koncentrera sig på dessa skriftliga uppgifter, medan formellt obehöriga på motsvarande sätt i barngruppen vid sidan av det andra arbetet eller till och med på egen tid hemma gör samma arbete. Barnskötare har ingen puu-arbetstid som är reserverad för planering.

Barnskötarna inom småbarnspedagogiken är stronga experter och många har till och med årtiondens erfarenhet. Skriftliga uppgifterna kräver ändå koncentration och arbetsro. Det lyckas inte då man är omringad av en skränig barnskara.

Många barnskötare arbetar mer eller mindre motvilligt med läraruppgifter just på grund av orättvisa arbetsförutsättningar. Andra arbetsgivare har begripit att de som arbetar med läraruppgifter oberoende utbildning behöver planeringstid. Arbetsgivarna bör nu i början av verksamhetsperioden kontrollera sina egna funktionssätt.

Teamets gemensamma planeringstid är minst lika viktig och via den övergår planerna till verksamhet för barnens bästa. Tyvärr har man på många ställen minskat på teamens gemensamma planeringstid.

Högklassig småbarnspedagogik involverar många aktörer, varav en är planering av verksamhet. Därför är det orättvist mot såväl fostrare som barn att planeringstid enbart ges till lärare som fyller behörighetskraven. Är inte heller allas arbete lika värdefullt?

Hela puu-arbetstiden måste påselas att bättre än innan betjäna hela teamet och framför allt barnen. Man hör allt för ofta att frukten genom puu-arbetstiden inte når teamet och därigenom gruppens alla barn.