foto: Riikka Huttunen

Det går vilt till i HUS

HUS’ verkställande direktör Juha Tuominen har krävt högljutt i medier att ta i bruk beredskapslagen.

”Sjukhusen har inte extra reserver under julen eller årsskiftet, och när det blir tufft är att kalla personal till arbetet från den årliga semestern det enda sättet att säkerställa patientvården. Utan beredskapslag kan vi inte påtvinga detta. Vi har inte råd med fördröjningar. Jag hoppas självklart att vi inte ska behöva använda denna extrema metod som utväg. Personalen har förtjänat sin semester”, säger verkställande direktör Juha Tuominen.

Både Tuominen och ledande överläkare Mäkijärvi har berättat, att man förhandlat med fackföreningarna om övertidsersättning samt bestämt att fortsätta att betala utryckningspenningen mer flexibelt. Med hjälp av dessa försöker man säkerställa vården under julen och nyåret. Mäkijärvi har till och med påstått, att ersättning för annullering av den årliga semestern har överenskommits med personalen. Bara skräpprat, säger Mäkijärvi. Arbetsgivaren har inte gått med på något sådant.

Ledningen på HUS har den uppfattningen att beredskapslagen behövs, eftersom man med hjälp av den kan säkerställa hälsovårdens resurstillägg ifall corona-situationen skulle förvärras under julen och årsskiftet. Så är det förstås, om HUS inte är redo att investera något alls av corona-pengarna, som fåtts av staten, i att belöna vårdarna. De framförhandlande överenskommelser med personalen som HUS-cheferna nämner, är helt vanliga överenskommelser som görs för att säkerställa extra arbetskraft under jultiden. I dem har man inte på något sätt beaktat den extra arbetskraft som är nödvändig för corona.

Det är inte arbetstagarnas representanters fel att man lokalt inte fått överenskommet om några corona-extraersättningar alls. Hur kan en överenskommelse lyckas, om HUS som arbetsgivare också redan offentligt berättar, att man har ett samförstånd med regeringen om att inget corona-tillägg ska betalas.

I gårdagens möte spikade styrelsen för HUS den sista spiken i kistan för ett lokalt avtal. Representanten för SDP-gruppen Maija Anttila gav två förslag, där man röstade om att:

A) till budgeten reserveras 5 miljoner euro av den summa som regeringen utlovat sjukvårdsdistrikten för att täcka kostnaderna för corona-vården. Med detta säkerställer man arbetskraftens tillgänglighet under den kritiska jul- och nyårstiden, så att man inte behöver använda tvång. 
B) HUS-styrelsen förbereder ett förslag till regeringen på vilket sätt personalen ska belönas i situationen som är extremt krävande, kräver stor flexibilitet osv.

Båda förslagen röstades omkull. SDP och vänstern stödde förslagen. Samlingspartiet, de gröna och SFP röstade emot åtminstone det andra förslaget.

Regeringens meddelande är starkt; man behöver inte ersätta vårdarna något extra, och uppenbarligen kommer inte heller HUS att ersätta vårdarna ens en cent extra för corona-situationens krävande ytterligare tänjningar.

Jag gissar starkt, att Juha Tuominens röst om att kräva beredskapslagen bara kommer att stärkas. Och inte finns det förstås något annat sätt än tvång, om man inte vill belöna vårdarna med de corona-pengar som tilldelats sjukvårdsdistrikten.

Den heta potatisen flyger till premiärminister Marin igen. Vem ger ersättning till vårdarna, när HUS såhär tydligt meddelat att inte i alla fall de? Knappast vill regeringen ge vårdpersonalen tvångsjobb i julklapp?