Välkommen till arbetsgemenskapen! Läs våra tips om att ta emot en ny kollega

Vintern har varit lång och fick även uppleva en ganska rejäl eftervinter. Men nu börjar våren så småningom visa sina bästa sidor och samtidig anländer det nya arbetskamrater till arbetsplatsen. En del kommer för sommarjobb, andra måhända för en längre tid, eftersom de nyligen har utexaminerats och ska gå över till arbetslivet. Vad härligt att få nya kollegor!

Att gå över till arbetslivet är ett nytt skede i livet. Det är spännande att börja ett nytt jobb, i synnerhet i dagens läge, då arbetslivet befinner sig i ett ganska omvälvande skede. Nya arbetstagare får säkerligen uppleva fantastiska stunder av att lyckas, men tyvärr innebär arbetslivet även att man får stå ut med osäkerhet och den belastning som arbetslivet medför. 

Uppgiften för oss lite mer erfarna är att stödja och vägleda dessa framtida medarbetare. 

Låt oss mer erfarna kollegor svara på frågor, ge råd i kniviga situationer och fråga om allting är bra. 

Låt oss även komma ihåg att ge respons. Responsen och berömmet behöver inte vara översvallande, utan till och med ett litet uppmärksammande betyder mycket för oss alla arbetstagare. Att få respons ger energi och motiverar kollegan även i fortsättningen! 

Vid sidan av introduktionen och orienteringen lönar det sig att även berätta om Tehy. Enligt undersökningar är den största orsaken till att man inte blir medlem i fackförbundet att ingen har berättat om medlemskapet.

Det är allas vår sak att berätta för nya arbetskamrater om medlemskapet i Tehy och erbjuda möjlighet att bli medlem. Om den nya kollegan har kommit för att sommarjobba, ska du säkerställa att hens studerandemedlemskap är i sin ordning och att hen således får stöd av Tehy redan under studietiden.   

Du kan berätta för nya arbetskamrater att vi på Tehy strävar efter ett bättre arbetsliv. Varje medlem deltar i att göra arbetslivet och tjänsterna inom social- och hälsovårdsbranschen samt det pedagogiska området bättre, förbättra arbetsvillkoren och lönerna samt öka förändringskraften, ibland även genom gruppkraft. Medlemskapet är också ett sätta att visa uppskattning för branschen! 

Berätta även om medlemsförmånerna och hur du själv har gynnats av ditt medlemskap. Har du kanske erfarenhet av Tehys rättshjälpstjänster eller har du fått möjlighet att utveckla dig själv via Tehys kostnadsfria utbildningar? Eller har du deltagit vid Tehys evenemang och tillställningar, och fått nätverka med dina kollegor? Påminn även om förtroendemannen på den egna arbetsplatsen och om Tehys kontaktmedlem. De hjälper till om det uppstår frågor om anställningsvillkoren eller det finns funderingar på något annat. 

Fler tips för rekommendationer hittar du på Tehys webbplats. Kom även ihåg att samla rekommendationspoäng till dig själv när du ger rekommendationer och uppmana den som ska ansluta sig att anteckna ditt medlemsnummer på anslutningsblanketten! På det här sättet kan du lösa in fina belöningar via Tehys incitamentsbutik.

Vi belönar nu rekommendationer extra generöst: när du skaffar fem nya förvärvsarbetande medlemmar under tiden 15.2–15.6.2024, får du en belöning till ett värde av 325 euro!

Låt oss ta hand om våra framtida kollegor genom att rekommendera medlemskap i Tehy! Det är allas vår sak!