Semestrar ska beviljas på vanligt sätt före och efter övergången till välfärdsområdet. Vid beviljande av semester ska bestämmelserna i social- och hälsovårdensavtalets semesterkapitel följas hela tiden, och inga avvikelser får göras från dem.

Enligt huvudregeln ska sommarens semester ges under semesterperioden (2.5–30.9) och vinterns semester senast före början av nästa semesterperiod, om inte arbetsgivaren och tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren avtalar om att ta ut semestern på något annat sätt inom gränserna som tillåts enligt bestämmelserna i social- och hälsovårdsavtalet. Sparad ledighet ges enligt social- och hälsovårdsavtalets bestämmelser om semester för en tid som avtalas mellan tjänsteinnehavaren/arbetstagaren och arbetsgivaren.   

Övergången till välfärdsområdena leder inte till att semester eller sparad ledighet förfaller i förtid, och arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma att de hålls i strid med bestämmelserna i social- och hälsovårdsavtalet eller som avtalats. Sparad ledighet kan betalas ut som pengar mitt under anställningsförhållandet i situationer i enlighet med kapitel IV, § 12 i social- och hälsovårdsavtalet. 

Om arbetstagaren till exempel går på moderskapsledighet, och därför inte hinner ta ut sin semester under sommarens semesterperiod, leder (inte heller) detta till att semestern förfaller utan semestern flyttas fram och tas ut senare. 

Ledighet som hålls i utbyte mot semesterpenning tas ut enligt kapitel IV, 19 § mom. 5 i social- och hälsovårdsavtalet, vid en tidpunkt som avtalats av arbetsgivaren och arbetstagaren/tjänsteinnehavaren. 

Kuvituskuva

Kontakta förtroendemannen

Om arbetsgivaren bestämmer att du ska ta ut semester eller sparad ledighet i strid med bestämmelserna i social- och hälsovårdsavtalet, kontakta förtroendemannen omedelbart.  

Förtroendemannen hjälper och stöder dig i alla frågor som rör anställningsförhållandet. 

Kuvituskuva

Dokumentera antalet semesterdagar

Innan övergången till välfärdsområdet är det bra att fotografera eller på annat sätt dokumentera antalet semesterdagar och övriga saldon, ifall någon störning skulle uppstå vid övergången. På så sätt är det lättare att lösa frågan med den nya arbetsgivaren.