Vesivalo från Tehy: Avtalsstrukturerna måste leva med tiderna

I höst är arbetsmarknaden efter en lång paus på förbundsrunda. Tehys målsättning är betydliga löneförhöjningar och en kompensation för nedskärningarna i semesterpenningen inom den offentliga sektorn.

Image text
Foto: Leena Louhivaara

– Dessutom strävar vårdarorganisationerna Tehy och SuPer, som representerar 250 000 utbildade yrkespersoner, tillsammans efter ett eget avtal för utbildad vårdpersonal, som ska lösa missförhållanden inom branschen. Ett motsvarande avtal finns sedan länge för läkare och lärare, konstaterade Tehys ordförande Rauno Vesivalo när han öppnade Tehys fullmäktiges tre dagar långa konstituerande möte i Helsingfors i dag. 

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen medför nya utmaningar för social- och hälsovårdsbranschen.  Om missförhållandena i lönesättningen och arbetsförhållandena inte sätts tillrätta, kommer ännu mer arbetskraft att strömma ut till andra branscher.

Det s.k. vårdaravtalet är enligt Vesivalo en aktuell målsättning just nu, då ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till följd av social- och hälsovårdsreformen håller på att flyttas iväg från kommunerna. Detta leder till ändringsbehov även i de nuvarande avtalen inom den kommunala sektorn. 

– Det är också vettigt och begrundat att vilja utveckla tjänste- och arbetskollektivavtalen i och med att det sker stora förändringar och reformer i samhället. Avtalen ska leva med tiderna. Därför är det litet svårt att förstå vissa kritiska yttranden gällande till exempel den utbildade vårdpersonalens avtal. Målet är på inget vis orimligt, konstaterar han.

Det finns också mycket kvar att göra för att nå lönejämställdhet, så att kvinnans euro på 83 cent ska bli en hel euro. Den utbildade kvinnodominerade branschen uppskattas i samhället, men det märks fortfarande inte i konkreta gärningar. Familjeledigheterna håller som bäst på att reformeras. Fädernas andel av familjeledigheterna borde enligt Vesivalo öka.

– Den ojämlika lönesättningen är ett hinder även här. Oro för familjens utkomst ska inte vara den avgörande faktorn för familjens val och ett hinder för att papporna ska kunna delta i barnens uppväxt och familjens vardag på ett mer jämlikt sätt. 

Vesivalos långt över 30 års historia i fackavdelningsrörelsen har också lärt honom att uppskatta det finländska avtalssamhället.

– Ett litet folks styrka är att krafterna inte alltför mycket slösas på inbördes grälande och barrikadbyggande. Finlands historia under efterkrigstiden har varit en framgångshistoria, och en viktig delfaktor har varit trepartsavtalen. Detta verktyg borde vi inte tappa bort slutgiltigt, även om man nu på Södra Kajen har tagit den ställningen.

Ordföranden i Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy Rauno Vesivalo höll ett avskedstal vid Tehys fullmäktiges konstituerande möte i Mässcentrum i Helsingfors. I morgon tisdag under förmiddagen väljs en ny ordförande för Tehy.

Mer information:  
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346

Vad är Tehy?

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy representerar 160 000 utbildade yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen.

Till Tehy hör bland annat bioanalytiker, akutvårdare, fysioterapeuter, tandskötare, barnmorskor, laboratorieskötare, barnskötare, när- och primärvårdare, medikalvaktmästare-ambulansförare, mentalvårdare, avdelningsskötare, röntgenskötare, sjukskötare, munhygienister, hälsovårdare, arbetsterapeuter och överskötare. 

Tehy ansvarar för den ekonomiska och yrkesmässiga  intressebevakningen för sina medlemmar och förhandlar om lönerna och andra anställningsvillkor inom både den kommunala sektorn och den privata social- och hälsovårdssektorn. Dessutom är Tehy en stark påverkare inom social- och hälsovårdspolitiken och påverkar utvecklingen av utbildningen inom branschen.

Tehy grundades 1982, och är den största medlemsorganisationen inom tjänstemannacentralorganisationen STTK.