Tehys fullmäktige: Jämlikhet och den offentliga sektorn ska beaktas i den finländska modellen

Tehy förhåller sig i princip positivt till beredningen av den finländska modellen och har därmed även engagerat sig vid konkurrenskraftsavtalet. Som en stor fackorganisation med kvinnodominans inom den offentliga sektorn ställer Tehy dock upp egna randvillkor för beredningen. Tehys fullmäktige förde idag omfattande diskussioner om temat under sitt möte i Helsingfors.

Tehys fullmäktige förutsätter att den nya lönesättningsmodellen bereds tillsammans så att förbunden omfattande kan engagera sig för den inom hela arbetsmarknadsfältet. Annars utlovas en förbundsrunda nästa höst. I lönesättningsmodellen ska gynnandet av jämlikhet och lika lön beaktas samt löneutvecklingen inom den offentliga sektorn och tjänstesektorn.

–Modellen ter sig nu som en modell för exportsektorns mansdominerade branscher.  Modellen måste få element som även främjar den utbildade vårdpersonalens löneutveckling.  Konkurrenskraftsavtalets försvagningar riktas redan nu mest in på den offentliga sektorn. Dessutom innehåller vårdreformen omfattande besparingsmål som befaras bli riktade mot personalen, konstaterar Rauno Vesivalo, ordförande för Tehy.

–Det är droppen som knäcker kamelens rygg, om lönesättningsmodellen i fortsättningen sätter stopp för vårdpersonalens möjligheter till inkomstutveckling. Då äventyras lätt även hela vårdreformen, branschens dragkraft och utveckling. Det finns efterfrågan på kompetent vårdpersonal även i andra länder, varnar Vesivalo.

När modellen utarbetas bör man även avgöra hur man i fortsättningen bereder arbets- och sociallagstiftningen och skattelösningarna, som tidigare varit knutna till trekvoten och centraliserade lösningar. Man bör även avgöra vem eller vilken instans som i fortsättningen definierar löneförhöjningsmånen.

Anteckningen om den finländska modellen uppstod i samband med avtalet om konkurrenskraft då arbetsmarknadsparterna förra våren som ett alternativ till regeringens s.k. tvångslagsförslag under flera skeden förhandlade fram en omfattande arbetsmarknadslösning. I anteckningarna till konkurrenskraftsavtalet konstateras att ”centralorganisationerna anser det vara viktigt att nästa förhandlingsrunda, som inleds hösten 2017, genomförs förbundsspecifikt så att de lösningar som uppstår stöder främjandet av konkurrenskraften hos arbete som utförs i Finland, den finländska ekonomins tillväxt samt sysselsättningsgraden”.

Mer information:

ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 5874346
direktör Jukka Maarianvaara, tfn 040 703 1387