Tehys fullmäktige: En stor besvikelse att förhandlingarna bröt samman

Arbetsmarknadens centralorganisationer har under de senaste veckorna med intensiva förhandlingar försökt hitta alternativ till tvångslagarna som regeringen berett, men förhandlingarna har brutit samman i dag. Social- och hälsovårdens fackförbund Tehys fullmäktige har diskuterat situationen vid sitt möte i Helsingfors.

– Tehy är mycket besviken över att förhandlingarna strandat. Jag är övertygad om att en enad löntagarrörelse hade kunnat finna en lösning och avvärja tvångslagarna. Nu blev det inte så, utan löntagarna i de kvinnodominerade branscherna blev påtrampade av dem som även i övrigt har goda möjligheter att driva sina intressen med kraftåtgärder. Var är solidariteten, frågar sig Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Tehy har redan tidigare under hösten klart uttalat att tvångslagarna som regeringen berett som ett alternativ till en förhandlingslösning inte duger för Tehy. De riktar sig verkligen hårt just mot den utbildade personalen inom social- och hälsovården och innebär ett inkomstbortfall på upp till 8–10 procent. På Tehy inser man att man under svåra tider eventuellt måste ge avkall på något, men lösningen måste behandla alla löntagare rättvist och den måste uppnås med förhandlingar, inte med tvång.   

Tehys fullmäktige kräver att man alltjämt på alla sätt försöker avvärja stiftandet av tvångslagarna. Fullmäktigen vädjar till alla parter och landets regering för att man nu inte skall skrota det finländska samhällets kanske största styrka: att tillsammans komma överens också i svåra frågor.

Tilläggsinformation:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo,
gsm 040 587 4346