Tehys fullmäktige: Arbetsgivare bör ta ställning till de allt djupare problemen inom social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorn samt småbarnspedagogiken stöter allt oftare på problem som bör lösas. Utöver yrkesfolket är även medborgare intresserade av hur det sker.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Till sin bestörtning har de hört nyheter om hur äldrevården är i kris, hur det råder brist på skötare inom specialsjukvården och hur belastningen blir allt värre inom småbarnspedagogiken.

Tehys fullmäktige samlas till sitt stadgeenliga höstmöte i Helsingfors onsdagen och torsdagen den 27–28 november.

– Vi förväntar oss förslag i synnerhet från KT Kommunarbetsgivarna, utifrån vilka vi tillsammans kan lösa problem, sade Tehys ordförande Millariikka Rytkönen vid mötet.

Enligt Tehy behöver social- och hälsovårdssektorn nya arbetstids- och lönesystem. Ingendera kan ändras i det nuvarande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Tehy och SuPer har föreslagit ett social- och hälsovårdsavtal som skulle täcka all vård- och rehabiliteringspersonal i kommunerna.

Till exempel en ny arbetstidsform och en lön som motsvarar arbetets krav skulle förbättra arbetsförhållandena avsevärt.

 – Det har visat sig vara omöjligt att i det nuvarande avtalssystemet genomföra reformer som tryggar social- och hälsovårdssektorns dragningskraft.

På den offentliga sidan försämras arbetsförhållandena också av ändringar i arbetsskiftsförteckningen, beredskap och problem med måltider i fråga om allmän arbetstid. Inom den privata sektorn är det arbetsgivares shoppande kring kollektivavtal i syfte att försämra anställningsvillkoren som orsakar problem.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet har drabbat i synnerhet de kvinnodominerade branscherna inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Arbetstiden förlängdes med en halvtimme per vecka både i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och i kollektivavtalen för den privata social- och hälsovårdssektorn. Inom de mansdominerade branscherna har arbetstidsförlängningen inte verkställts trots avtal.

– Arbetstidsförlängningen har inte realiserats på ett jämlikt sätt. Den bästa lösningen skulle vara att helt slopa det i kollektivavtalen, säger Else-Mai Kirvesniemi, Tehys intressebevakningsledare.

Bristen på vårdpersonal är internationell. Finlands möjligheter att konkurrera med Sverige och Norge blir desto sämre ju längre problemen får fördjupas i Finland. Bägge länder har satsat på både lönesättning och förbättring av arbetsförhållanden.

Mer information:

intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847