Foto: Jaakko Martikainen

Tehys fullmäktige: Arbetsgivare bör ta ställning till de allt djupare problemen inom social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorn samt småbarnspedagogiken stöter allt oftare på problem som bör lösas. Utöver yrkesfolket är även medborgare intresserade av hur det sker.

Till sin bestörtning har de hört nyheter om hur äldrevården är i kris, hur det råder brist på skötare inom specialsjukvården och hur belastningen blir allt värre inom småbarnspedagogiken.

Tehys fullmäktige samlas till sitt stadgeenliga höstmöte i Helsingfors onsdagen och torsdagen den 27–28 november.

– Vi förväntar oss förslag i synnerhet från KT Kommunarbetsgivarna, utifrån vilka vi tillsammans kan lösa problem, sade Tehys ordförande Millariikka Rytkönen vid mötet.

Enligt Tehy behöver social- och hälsovårdssektorn nya arbetstids- och lönesystem. Ingendera kan ändras i det nuvarande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Tehy och SuPer har föreslagit ett social- och hälsovårdsavtal som skulle täcka all vård- och rehabiliteringspersonal i kommunerna.

Till exempel en ny arbetstidsform och en lön som motsvarar arbetets krav skulle förbättra arbetsförhållandena avsevärt.

 – Det har visat sig vara omöjligt att i det nuvarande avtalssystemet genomföra reformer som tryggar social- och hälsovårdssektorns dragningskraft.

På den offentliga sidan försämras arbetsförhållandena också av ändringar i arbetsskiftsförteckningen, beredskap och problem med måltider i fråga om allmän arbetstid. Inom den privata sektorn är det arbetsgivares shoppande kring kollektivavtal i syfte att försämra anställningsvillkoren som orsakar problem.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet har drabbat i synnerhet de kvinnodominerade branscherna inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Arbetstiden förlängdes med en halvtimme per vecka både i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och i kollektivavtalen för den privata social- och hälsovårdssektorn. Inom de mansdominerade branscherna har arbetstidsförlängningen inte verkställts trots avtal.

– Arbetstidsförlängningen har inte realiserats på ett jämlikt sätt. Den bästa lösningen skulle vara att helt slopa det i kollektivavtalen, säger Else-Mai Kirvesniemi, Tehys intressebevakningsledare.

Bristen på vårdpersonal är internationell. Finlands möjligheter att konkurrera med Sverige och Norge blir desto sämre ju längre problemen får fördjupas i Finland. Bägge länder har satsat på både lönesättning och förbättring av arbetsförhållanden.

 

Mer information:

ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 8210 028

intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847