Tehys enkät: Klara brister i skyddet – arbetarskyddet viktigare än någonsin

Alla universitetssjukhus har haft bristande tillgång på skydd under coronakrisen. Särskilt har det varit brist på andningsskydd och ansiktsvisirer.

Image text
Foto: Annika Rauhala

Tehy gjorde en snabbenkät bland Tehys heltidshuvudförtroendemän och heltidsarbetarskyddsfullmäktige vid universitetssjukhusen och centralsjukhusen.

Av de som svarade meddelade 70 procent att det funnits brister i skyddet. Bristerna har främst gällt enskilda dagar. Läget uppskattas dock bli bättre, 95 procent av respondenterna berättade att fler skydd är på väg.

– Arbetarskyddet är nu viktigare än någonsin. Ingen får arbeta utan lämplig skyddsutrustning eller med för lite orientering, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Det finns brister i arbetarskyddet vad gäller instruktioner, skyddsutrustning, placeringen av personer i riskgrupper och försummandet att beakta arbetsbegränsningar.

– Det är en absolut förutsättning att personalen skyddas, hålls frisk och får tillräcklig introduktion för att epidemin alls ska kunna hanteras i Finland. Även arbetarskyddslagstiftningen kräver detta.

41 procent av respondenterna meddelade om brister i personalresurserna. Beredskapen höjs dock överallt. I alla respondenters organisationer har personal flyttats till nya uppgifter, men det har funnits problem i orienteringen.

– På platser där det även i normala fall är svårt att hitta kompetent personal har man tydligen tvingats fuska med orienteringen, säger arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä.

Bäst har orienteringen lyckats där personerna under introduktion har kunnat fokusera på att lära sig det nya arbetet. Det har upplevts problematiskt att orientera sig i nya uppgifter vid sidan om det egna arbetet.

– Att orientera sig i intensivvård är ett krävande arbete som inte lyckas vid sidan om det egna arbetet.

I organisationerna har man i stor grad tagit i bruk de specialåtgärder som beredskapslagen tillåter, i fråga om semestrar, arbetstider och rätten till uppsägning.

Samarbetsförfarandena som arbetarskyddslagen förutsätter har åsidosatts på arbetsplatserna. Samarbete möjliggör till exempel klar praxis, en gemensam syn på instruktioner samt ömsesidigt informationsflöde.

Enkäten utredde tillräckligheten av skydd och personal, arbetarskyddet samt användningen av beredskapslagen. Enkäten skickades till 67 personalrepresentanter och 28 svar gavs från sammanlagt 13 olika sjukhus. Svaren är riktgivande. Avsikten är att enkäten görs på nytt om två veckor.

 

Mer information:

Arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä, tfn 040 596 9171