Tehy: Tydliga löneförhöjningar, nedskärningarna i semesterpenningen måste återkallas

Image text
kuva: iStock
Tehy förbereder sig inför nästa förhandlingsrunda och kräver tydliga löneförhöjningar. Dessutom måste nedskärningarna i semesterpenningen återkallas som separat åtgärd. – De ekonomiska tillväxtutsikterna ser nu bra ut och exporten ökar. Social- och hälsovårdsbranschen har hamnat på efterkälken i löneutvecklingen och köpkraften hos anställda inom den offentliga sektorn har försämrats på grund av nedskärningarna i semesterpenningen. I dessa förhållanden finns det inte längre utrymme för en likadan måttlig lönepolitik som under de senaste åren utan nu måste man satsa på de anställdas förmåner och välbefinnande. Det behövs tydliga löneförhöjningar och ett långvarigare löneprogram med fokus på jämlikhet, säger Rauno Vesivalo, Tehys ordförande. I sitt möte i Helsingfors behandlade Tehys styrelse målen för nästa förhandlingsrunda. De detaljerade målen för förhandlingarna ställs i oktober. I samband med budgetmanglingen beslöt regeringen om sänkningen av inkomstskatten som ska kompensera den förhöjning av arbetslöshetsförsäkrings- och pensionspremierna som avtalet om konkurrenskraft innebär för personer med små eller medelstora inkomster. Detta ska för sin del trygga köpkraften. Kommunerna bör dock kompenseras fullt för skattelättnaderna så att kommunernas lönebetalningsförmåga inte ska försämras. Enligt Tehy kan inkomstskattelättnaderna inte heller användas för att ersätta löneförhöjningarna i de kommande arbetsmarknadsförhandlingarna. Avtalet om konkurrenskraft behandlade den offentliga sektorn hårdare än den privata och har tydligt försämrat köpkraften hos anställda inom den offentliga sektorn. Nedskärningarna i semesterpenningen har haft en negativare inverkan såväl på enskilda anställdas och familjers liv som på nationalekonomin än förväntat. – Förbättrad köpkraft och jämlikt bemötande av arbetstagare förutsätter att nedskärningarna i semesterpenningen för åren 2018–2019 återkallas. Återkallningen av nedskärningarna i semesterpenningen kan emellertid inte ingå i löneuppgörelsen utan den bör behandlas som separat åtgärd för att rätta till den strukturella obalansen i avtalet om konkurrenskraft. Det förutsätter åtgärder av staten, säger Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi. Mer information: Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346 Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847