Tehy kräver inomhusluftsgrupper på arbetsplatser

Image text
Bild: iStock

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy offentliggjorde i oktober en av Åbo universitet genomförd omfattande undersökning om inomhusluften vid social- och hälsovårdsenheter.  Temat tangerades i dag under Tehys seminarium om problem med inomhusluften i Helsingfors.

– Dessa problem är vanliga eftersom undersökningen visar att upp till 80 procent av de arbetarskyddsfullmäktige som besvarade enkäten rapporterade om problem med inomhusluften och på var fjärde arbetsplats har misstänkts sjukdomar på grund av problemen. Trots det finns det ingen inomhusluftsgrupp som skulle samlas regelbundet på merparten av arbetsplatserna. Inte heller företagshälsovården besöker arbetsplatser eller ordnar arbetsplatsförhandlingar, säger arbetsmiljösakkunnig Kaija Ojanperä från Tehy.

Tehy kräver att det ska grundas inomhusluftsgrupper på arbetsplatser. Gruppen skulle ha som uppgift att ingripa i de anställdas symtom och söka efter långsiktiga lösningar på problem med inomhusluften. Fastighetsinnehavare och arbetsgivare är fortfarande benägna att underskatta problemet, ibland också till och med företagshälsovården och arbetarskyddsfullmäktige.

– För närvarande försöker man lösa problem med inomhusluften genom att flytta anställda som uppvisar symtom från ett arbetsutrymme till ett annat eller söka efter andra lösningar. Nu börjar man så småningom få upp ögonen för dessa problem och jag tror på att man i fortsättningen kommer att förstå hur många sjukskrivningar och till och med fall av arbetsoförmåga man kan undvika genom att ingripa i problemen i ett tillräckligt tidigt skede, säger Ojanperä.

Som medlemmar i inomhusluftsgruppen kan arbetarskyddsfullmäktige framföra förslag om hur problem med inomhusluften kan hanteras, såvida arbetarskyddsorganisationen har information om undersökningar av inomhusluften, såsom planer, utredningar och rapporter, till sitt förfogande.  Nu samlar man in hälsoinformation huvudsakligen genom intervjuer vid företagshälsovården. Då får man ingen skriftlig sammanfattning ens av personalens hälsosituation.

– I synnerhet informationen om planerade reparationer och mätningsresultat är bristfällig. Om inomhusluftsgrupperna hade dylik information till sitt förfogande skulle vi bättre kunna förebygga problem, säger Ojanperä.

Vid det seminarium om inomhusluften som Tehy ordnade i dag talade utöver Tehys ordförande Rauno Vesivalo också professor i företagshälsovård och miljömedicin Tuula Putus som genomfört Tehys undersökning om inomhusluften vid Åbo universitet och överläkare Riitta Sauni från social- och hälsovårdsministeriet. Arbetarskyddsfullmäktig Mari Holm och arbetarskyddschef Veli Sova från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt berättade om goda verksamhetsmodeller.

Bakgrund till undersökningen om inomhusluften som Tehy offentliggjorde i oktober:

– En undersökning som genomfördes av Åbo universitet med Tuula Putus, professor i företagshälsovård och miljömedicin, som ansvarsperson.
– En enkät skickades till Tehys medlemmar och besvarades av 13 560 personer.
– Man fick svar från samtliga specialansvarsområden, sjukhus, hälsovårdscentraler och andra vårdanstalter.
– Fuktskador, mögellukt och synliga mögelbildningar finns på minst var femte arbetsplats inom hälsovården.
– Luftvägssjukdomar, såsom astma och infektioner, är betydligt vanligare bland dem som svarat än bland befolkningen i genomsnitt.

Meddelande om undersökningen:
https://www.tehy.fi/sv/mediatiedote/tehy-nationellt-renoveringsprogram-atgardande-av-problem-med-inomhusluften-inom-social

 

Mer information: Kaija Ojanperä, tfn 040 596 9171