Tehy: Hur påverkar social- och hälsovårdsreformen barnomsorgen?

I samband med social- och hälsovårdsreformen blir ordnandet av barnomsorgen kommunernas skyldighet. Detta innebär nya slags utmaningar för samarbetet med olika aktörer inom barnomsorgen. Barnomsorgsreformen genomförs med hjälp av programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna.

Image text
Lehtikuva / Pekka Sakki

– Syftet med utvecklingsprogrammet är att få till stånd mera barn- och familjeorienterade, effektivare, kostnadseffektivare och bättre samordnade tjänster än idag. Basservicen förstärks och tyngdpunkten flyttas mot förebyggande tjänster och tidigt stöd, säger Eva Siitonen, socialpolitisk sakkunnig från Tehy.

Siitonen önskar att man nu skulle fundera på hur man ska förstärka samarbetsstrukturerna.
 
– Man ska se till samarbetsstrukturerna mellan social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet och den kommunala barnomsorgen. Kommunerna ska i sin tur förstärka barnomsorgen.  Här kan man använda sig av bland annat de möjligheter som digitaliseringen för med sig, enhetliga datasystem och utveckla nya verksamhetsmodeller.
 
Ett konkret sätt att samla ihop utspridda tjänster är familjecentraler som riktas till alla barnfamiljer och att flytta tyngdpunkten mot tidigt stöd.
 
– I modellen bildar man ett enhetligt nätverk mellan de tjänster som främjar hälsa och välfärd för familjer och barn under skolåldern och tjänsterna för tidigt stöd och tidig vård. Detta omfattar bland annat rådgivningsverksamheten, familjearbetet och barnomsorgen. Även organisationers och församlingars tjänster samt kamratstödet blir delar av nätverket.
 
Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy deltar i kommunmarknaden i Helsingfors idag och i morgon. Tehys socialpolitiska sakkunnig Eva Siitonen föreläser om barnomsorgen inom social- och hälsovårdsreformen.
 
 
Mer information: 
Eva Siitonen, tfn 0400 265 051