SuPer och Tehy: Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten inom den kommunala sektorn, konflikt om kompensationen av semesterpenningar

Arbetsmarknadsförhandlingarna inom den kommunala sektorn fokuserar på kompensationen av nedskärningarna i semesterpenningarna. För att snabba på förhandlingarna utlyser Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten inom den kommunala sektorn från och med 6.2 kl. 7.00.

Tjänste- och kollektivavtalen inom den kommunala sektorn upphörde att gälla 31.1 och ett så kallat avtalsfritt läge råder nu på arbetsplatserna, vilket innebär att arbetskonfliktåtgärder är möjliga. Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten berör totalt omkring 130 000 anställda inom den kommunala sektorn.

Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten är en laglig arbetskonfliktåtgärd. Så länge förbudet är i kraft kommer medlemmarna i SuPer och Tehy att arbeta i enlighet med planerade arbetslistor, men inte arbeta övertid eller byta skiften. Under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten ansvarar arbetsgivaren för patientsäkerheten och att det finns tillräckligt med personal.

Nedskärningarna i semesterpenningarna är mycket orättvis för anställda inom den offentliga sektorn och tvingar dem att skära ner på vardagsutgifter, eftersom deras löner redan nu är låga. Man har redan många gånger konstaterat att dessa pengar som en följd av konkurrenskraftsavtalet togs ifrån såväl de anställda som kommunerna. Finlands ekonomiska situation har förbättrats märkbart sedan konkurrenskraftsavtalet ingicks. Statsmakten har inte smita ifrån sitt ansvar när den viktigaste orsaken till hela nedskärningen har försvunnit och den ekonomiska situationen är bättre än väntat.

Vårdarorganisationernas ordförande Silja Paavola och Millariikka Rytkönen är inte förvånade över att löntagarna inom den offentliga sektorn och i synnerhet den utbildade vårdpersonalen är mycket missnöjda över nedskärningarna i semesterpenningarna.
Personalen lever samtidigt i en mycket osäker situation på grund av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

– Vi uppmanar regeringen att noggrant fundera över social- och hälsovårdens framtid i vårt land. Den utbildade social- och hälsovårdspersonalen är helt klart den största gruppen vars kunnande och arbetsinsats social- och hälsovårdstjänsterna är beroende av 24/7. Om man inte får någon kompensation för de upprörande nedskärningarna i semesterpenningarna kommer vårdarnas tålamod med reformerna också att tryta.

Tehyit, läs anvisning här


Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028