Sparbesluten hos Attendo, Esperi och Mehiläinen bryter mot arbetsvillkoren och får patientvården att förvittra

Löntagarorganisationerna ERTO, SuPer och Tehy oroar sig för sparbesluten hos de stora aktörerna inom social- och hälsovårdsbranschen, såsom Attendo, Esperi och Mehiläinen. Besluten påverkar vårdens kvalitet och hur vårdpersonalen orkar i sitt arbete.

Image text
Bild: iStock

ERTO, SuPer och Tehy har genomfört enkäter bland sina medlemmar och respondenterna har varit oroliga för vårdens kvalitet och för patientsäkerheten.  Också förtroendevalda och medlemmar tar ständigt kontakt med organisationerna och uttrycker sin oro såväl för överbelastning och hur personalen ska orka som för patientvården.

Organisationerna kräver en samhällelig debatt om problemen inom den privata social- och hälsoservicesektorn. Utöver att kvaliteten på patientvården förvittrar är det mer än vanligt att man grovt bryter mot och försvagar arbetsvillkoren, vilket påverkar företagens rykte och attraktionskraft som arbetsgivare.

På grund av sparbesluten är personaldimensioneringen otillräcklig. Då finns det för lite vårdpersonal och ständigt jäkt påverkar vårdens kvalitet. Det har uppstått problem till exempel med utdelningen av läkemedel och det finns inte tid för utomhusvistelser och rekreationsverksamhet tillräckligt ofta för äldre och rehabiliteringspatienter inom mentalvården. Inte ens den grundläggande vården – mat och hygien – är alltid på en tillräcklig nivå.

I synnerhet inom äldreservicen och andra boendetjänster går på grund av den otillräckliga personaldimensioneringen en stor del av personalens tid åt till så kallade assisterande uppgifter, såsom klädtvätt och matlagning. Inom äldreservicen beaktas inte heller ökningen av det så kallade vårdberoendet och då skulle äldre behöva mer vård.

Personalen ökas inte heller alltid ens vid terminalvård. Då kan det hända att patienten lämnas att dö i ensamhet.

För att uppnå besparingar skaffar man inte alltid vikarier för tillfälliga personalbehov eller längre frånvaro. Hos många företag, såsom Esperi och Attendo, arbetar vikarierna och de timanställda endast 6–7 timmar om dagen. Beslutet innebär mer jäkt för i synnerhet den ordinarie personalen och orsakar problem när det gäller vårdens kvalitet.

Arbetsskiften hos Attendo, Esperi och Mehiläinen är kortare under veckoslut. Dessutom försöker man med bristande arbetsskiftslistor kringgå personaldimensioneringen. Bland annat Esperi har i arbetsskiftslistorna skrivit ner namn på personer som arbetar inom företagets förvaltning och inte vid enheten i fråga. Därutöver har man i listorna antecknat vikarier vars samtycke till arbetsskiftet man inte ens har frågat eller så har man skrivit ner namn på tidigare anställda i listorna.

Arbetsgivarna driver de anställda till att jämna ut uppkomna övertidsarbeten med den så kallade principen timme för timme. Detta strider mot kollektivavtalet, eftersom övertid ska ersättas med förhöjd timlön.

Organisationerna efterlyser företagens ansvar: företagen får inte eftersträva vinster på bekostnad av välbefinnandet för patienter och anställda. Kollektivavtalsförhandlingarna pågår just nu inom den privata social- och hälsoservicesektorn, där ERTO, SuPer och Tehy strävar efter att förbättra bestämmelserna om löner och arbetstider. Dessutom vill man begränsa användningen av nollavtal, för de missbrukas allt oftare inom branschen. Inom den privata socialservicesektorn strävar man också efter ett löneprogram som korrigerar den ogrundade löneskillnaden visavi de kommunala lönerna.

I kollektivavtalsförhandlingarna har företagen inte varit beredda att ta itu med de viktigaste missförhållandena inom branschen. Därför utlyste organisationerna ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom den privata social- och hälsoservicesektorn som trädde i kraft den 8 februari. Under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten kommer ERTOs, SuPers och Tehys medlemmar inte att arbeta övertid eller byta skiften. I övrigt sköter fackförbundens medlemmar sina arbetsskift som normalt.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten är en laglig arbetskonfliktåtgärd. Totalt arbetar nästan 100 000 personer inom sektorn.

Kollektivavtalet för den privata social- och hälsoservicesektorn tillämpas bland annat på arbete hos såväl läkarcentraler, företagsvården och mun- och tandhälsovården, äldrevården som småbarnspedagogiken samt för psykiska rehabiliteringspatienter och ungdomar. 


Mer information:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTO:s ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174

 

Om Attendos sparbeslut:
https://www.tehy.fi/sv/mediatiedote/erto-super-och-tehy-attendos-sparbeslut-forsamrar-patientsakerheten

Om medlemsenkäten som genomfördes hos Esperi:
https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/esperin-jasenkysely-ylikuormitus-jatkuvaa