Samkommunen Oulunkaari ersätter 450 arbetstagare för löner som betalats till alltför låga belopp

Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy och Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har nått en förlikningslösning med Samkommunen Oulunkaari i en utdragen tvist om arbetstagarnas löneharmonisering. Löneharmonisering innebär avlägsnande av arbetstagarnas löneskillnader när de anställs av en ny arbetsgivare.

Image text
Bild: iStock

Behovet av att harmonisera lönerna uppstod när fem kommuner − Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi och Vaala − inrättade Samkommunen Oulunkaari 2010. Arbetstagarna blev anställda hos samkommunen som så kallade gamla arbetstagare, med gamla löner. Lönerna var dock delvis olika för personer som arbetar med samma uppgifter.

Lika lön ska betalas för lika arbete. Detta grundar sig på internationella avtal och på lagstiftning. Eftersom detta inte var fallet inom Samkommunen Oulunkaari, hölls förhandlingar om att harmonisera lönerna inom rimlig tid.

När det år efter år drog ut på tiden att sätta upp ett lönesystem och ingen enighet om sammanpassande av lönerna nåddes, försökte man även lösa frågan mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden. Då man inte heller genom förhandlingar mellan förbunden nådde någon lösning, förde SuPer och Tehy ärendet i slutet av hösten 2018 till Uleåborgs tingsrätt för avgörande.

Även under rättegången förhandlade SuPer och Tehy med samkommunen i syfte att finna en försonlig lösning på tvisten. Till slut gav förhandlingarna resultat och ett försoningsavtal undertecknades i går, den 2 juli 2019.

Försoningsavtalet omfattar cirka 450 medlemmar i SuPer och Tehy, det vill säga närvårdare, sjukskötare, hälsovårdare och tandskötare, vilka betalas ersättningar för de löner som betalats till för litet belopp.

Enligt avtalet betalas ersättningarna i två rater, den första i februari 2020 och den andra i februari 2021. Dessutom ställs lönerna för samma och likvärdiga arbeten på samma nivå från början av september 2019. Ersättningarna som ska betalas till arbetstagarna varierar från hundratals till tusentals euro. 


Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy har 160 000 utbildade professionella medlemmar, bland annat bioanalytiker, akutvårdare, fysioterapeuter, tandskötare, barnmorskor, laboratorieskötare, barnskötare, när- och primärvårdare, medikalvaktmästare-ambulansförare, mentalvårdare, avdelningsskötare, röntgenskötare, sjukskötare, munhygienister, hälsovårdare, arbetsterapeuter och överskötare. 

SuPer har över 90 000 yrkesutbildade medlemmar inom såväl social- och hälsovårdsbranschen som fostringsbranschen, och de arbetar inom den offentliga och privata sektorn.

Mer information:

Riitta Saarikoski, jurist hos SuPer, tfn 09 2727 9114
Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsledare hos SuPer, tfn 09 2727 9167
Karoliina Partanen, advokat, tfn 050 494 3585

Matias Nyman, chefsjurist hos Tehy, tfn 0400 463 744
Kari Tiainen, chef för rättshjälpstjänster hos Tehy, tfn 040 5000430