Tehy om lösningar till bristen på vårdare: Bättre lön och arbetsförhållanden, smart arbetsfördelning och invandring

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru tillsatte på senhösten 2021 en arbetsgrupp för att lösa problemet med bristen på social- och hälsovårdspersonal. Avsikten var att hitta hållbara lösningar till behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården med ett särskilt program för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet. En tväradministrativ arbetsgrupp utsågs för programarbetet, där ministerierna och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna fanns representerade. 

– Det är bra att personalbristen inom social- och hälsovårdsbranschen har erkänts och att man på allvar börjat söka lösningar också på en nationell nivå. Av den globala bristen på vårdare, den åldrande befolkningen och allt mindre åldersklasser följer att alla medel måste användas för att vi och våra närstående även i framtiden ska få vård, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Rytkönen är slutseminariets rubrik ”Välmående och kunniga yrkesutbildade personer i lämpliga uppgifter” en utmärkt sammanfattning som även kan leda till några lösningsförslag, såsom att förbättra arbetsförhållandena och förnya arbetsfördelningen.

– Patientsäkerheten och vårdens kvalitet är en central utgångspunkt för en förnuftig arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensen hos hälso- och sjukvårdens yrkespersoner ska användas fullt ut och de ska kunna fokusera på det arbete som de har utbildning i. Det här förutsätter att social- och hälsovårdsbranschen har tillräckligt med övrig personal, till exempel avdelningssekreterare, biträdande personal eller till exempel it-stödtjänster. När det gäller att förnya arbetsfördelningen har vi fortfarande mycket att göra, beskriver Rytkönen.

– Som representant för vårdarna har jag förstås också ett budskap till arbetsgivarna. Det är fortfarande mycket centralt att förbättra lönerna och arbetsförhållandena. De nya välfärdsområdena har en roll som väktare även i den här frågan. Med en bra personalpolitik kan man faktiskt åstadkomma mycket positivt. Lyssna på personalen, ge möjligheter att påverka det egna arbetet och belöna även lokalt med pengar.

Bristen på arbetskraft minskar inte om inte arbetskraftsinvandringen ökar klart.

– Det är ett faktum att vi inte klarar oss utan att den ökar. För att öka arbetskraftsinvandringen krävs åtgärder från nästa regering. Vägen till erkännande av examina måste också fås i skick för vårdpersonalen på samma sätt som för läkare, säger Rytkönen.

Enligt Tehy kan man också avstå från att pröva tillgången på social- och hälsovårdspersonal, men samtidigt ska övervakningen av arbetsvillkoren och -förhållandena effektiviseras. Dessutom ska etiska spelregler följas vid rekryteringen. Det ska också finnas tillräckliga resurser för integration och den ska främjas genom att underlätta familjeåterföreningen.

Mer information: Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005

SHM:s presskonferens