Tehy och SuPer: Nytt förbud mot övertid och byte av arbetsskift för kommunsektorn

Tehy och SuPer meddelar om förbud mot övertid och byte av arbetsskift för kommunsektorns arbetsplatser under tiden 1.4.2022 kl. 6.00–15.4.2022 kl. 6.00, förutom för arbetsplatser som är i strejk samtidigt. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller för Tehys och SuPers medlemmar under SOTE-avtalet och AKTA, inklusive chefer i arbetsavtalsförhållande. Under perioden med förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte utförs arbete som normalt enligt enligt de arbetslistor som planerats på förhand.

Vårdarförbundens rättsliga stridsåtgärd är följden av att inga medel för att lösa arbetstvisten presenterades vid förlikningen. Förslaget som avslogs av riksförlikningsmannen i går hade sämre nivå än avgörandena som träffats inom andra branscher under den här förbundsomgången. Löneprogrammet saknades fullständigt och avtalshöjningarna låg under nivån på de tidigare avtalade avtalsområdena. Förslaget innehöll inte heller någon förbättring av arbetsförhållandena. Tehy och SuPer hade inte minsta möjlighet att godkänna en så dålig lösning.

– För vårdarna var förlikningsförslaget en fullständig knockout som kommer att ha stora konsekvenser. Det nya förbudet mot övertid och byte av arbetsskift ökar nu pressen att förhandla och korrigera situationen. Vårdarnas röster måste äntligen höras, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Tehy och SuPer förväntar sig en positiv signal av statsmakten och en genuin förhandlingsvilja av arbetsgivaren.

– Vårdarna minns nog politikernas vackra ord och konkreta löften i välfärdsområdesvalet. Nu har beslutsfattarna fullständigt tystat ner eller kringgått sitt ansvar. Statsmakten behövs dock för att hitta en lösning, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Den tidigare utlysta strejken för 25 000 vårdare börjar 1.4 kl. 6 och pågår i två veckor till och med 15.4. kl. 6.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen,
kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847