Tehy: Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift i den privata socialservicebranschen fortsätter

Tehy, SuPer och Erto, vilka representerar personalen i den privata socialservicebranschen, fortsätter förbudet, som för två veckor sedan utlystes mot övertid och byte av arbetsskift i den privata socialservicebranschen från och med 30.5.2023 kl. 13.00, så att det upphör 14.6.2023 kl. 15.00.

Förbudet gäller för hela den privata socialservicebranschen. Arbeten under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift utförs som normalt enligt arbetsgivarens arbetsskiftsförteckning, men man utför inte mertidsarbete eller arbeten på övertid, och skift byts inte av någon anledning alls.

Organisationerna har dessutom utfärdat en strejkvarsel om en strejk i tre dygn från och med 1.6.2023. Strejken omfattar totalt 28 av Mehiläinens, Esperi Cares, Saga Cares och Validias enheter för boende med service dygnet runt (tidigare intensifierat boende), serviceboende eller kombinationer av dessa.

Det centrala målet för organisationerna vid förhandlingarna är att förbättra lönesättningen och arbetsförhållandena. Det råder en allvarlig brist på arbetskraft i den privata sektorn för socialtjänster och den har helt klart blivit efter den offentliga, vad gäller lönesättning.

Förhandlingarna på våren om kollektivavtalet för den privata sektorn för socialtjänster avslutades utan resultat i slutet av april. Riksförlikningsmannen har förmedlat i tvisten sedan den 8 april.

Mer information:
Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230