Tehy: Ny strejkvarsel för den privata sektorn för socialtjänster

Personalen i den privata sektorn för socialtjänster representeras av Tehy, SuPer och Erto, vilka idag har utfärdat en ny varsel om strejk i tre dagar från och med torsdag 1.6.2023 kl. 00.01 till och med lördag 3.6.2023 kl. 23.59. Strejken omfattar totalt 28 av Mehiläinens, Esperi Cares, Saga Cares och Validias enheter för boende med service dygnet runt (tidigare intensifierat boende), serviceboende eller kombinationer av dessa.

Det centrala målet för organisationerna vid förhandlingarna är att förbättra lönesättningen och arbetsförhållandena. Det råder en allvarlig brist på arbetskraft i den privata sektorn för socialtjänster och den har helt klart blivit efter den offentliga, vad gäller lönesättning.

Förhandlingarna på våren om kollektivavtalet för den privata sektorn för socialtjänster avslutades utan resultat i slutet av april. Redan i början av maj utfärdade organisationerna en varsel om strejk i fem dygn på särskilt fastställda platser med serviceboende dygnet runt, för att sätta fart på förhandlingarna. Därtill gäller ett förbud mot övertid och att byta arbetsskift i hela den privata socialsektorn. Arbetstvisten har försonats genom riksförlikningsmannen från och med 8.5. men dessa förhandlingar håller nu en paus på en vecka, eftersom förlikningsmannen inte sett några förutsättningar för att ge ett förlikningsförslag.

Närmare uppgifter om strejkplatserna: https://www.tehy.fi/sv/sostes

Mer information: Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230