Hälsovårdarstuderande duger som vaccinerare i Vasa – förutsatt att de gör det gratis

Image text
Foto: Lehtikuva/Jussi Nukari

Coronavaccinationerna har kommit bra igång i hela Finland. För att genomföra massvaccineringen behövs det nu ett stort antal hälsovårdare, sjukskötare och barnmorskor som är behöriga att vaccinera. Vi har tidigare tagit ställning till företags oklara sätt att värva arbetskraft till vaccinering. Nu verkar det som om att utöver de som redan arbetar i branschen så utnyttjas också studerande i genomförandet av vaccineringen.

I Vasaregionen har kliniska praktikperioder avbrutits, såväl på Vasa centralsjukhus som hos Vasa stad. Det är oklart om de hälsovårdare som ska utexamineras i vår kommer att bli färdiga, eftersom praktikperioder fattas. Däremot erbjuder Vasa stad dem möjligheten att bli coronavaccinerare utan ekonomisk ersättning.

Hälsovårdsstuderande duger alltså till gratis arbetskraft, men lämpar sig inte för klinisk arbetspraktik, och blir därmed inte färdiga inom utsatt tid. Det här avhjälper inte bristen på hälsovårdare och sjukskötare.

Efter examen söker sig studerande till arbetsplatser där det arbete som en yrkesperson inom hälsovårdsbranschen gör uppskattas redan under studietiden. På andra håll i Finland har studerande fått tillämplig ersättning för sitt arbete som coronavaccinerare.

Även om gratisarbete som coronavaccinerare skulle innebära några timmars arbetspraktik, ersätter det absolut inte den kliniska praktikperiod som krävs i hälsovårdarens arbete. Hälsovårdarens arbete är verkligen annat också än bara att vaccinera på rådgivningar och i skolhälsovården. Det är ett övergripande och förebyggande arbete i människans alla livsskeden.

Vad gäller kliniska praktikperioder uttryckte vi vår åsikt redan under hösten 2020 att det skulle vara viktigt att ingående överväga huruvida man bestämmer om arbetspraktiken ska ställas in eller avbrytas. Hälsovårdarstuderande som utexamineras skulle ha kunnat utföra sin arbetspraktik på till exempel rådgivningar, där det knappt har förekommit någon coronasmitta.

Coronapandemin har betonat allt tydligare att det behövs ett starkt samarbete mellan skol- och hälsovårdsorganisationerna för att förstärka kontinuiteten i branschen. Att använda studerande inom branschen, och i detta fall hålsovårdarstuderande, som gratis arbetskraft för coronavaccinering är inte ett sådant.