Även fackföreningsrörelsen är med och bakar den gemensamma tårtan – se receptet!

Image text
Photo: iStock

En del påstår att fackföreningsrörelsen gärna håller sig framme när det är dags att äta tårtan, men inte alls är intresserad av att hjälpa till med att baka den. Vi känner oss inte alls träffade. Vi tänker absolut på vad våra löneförhöjningskrav kostar och hur de ska finansieras.

Det är sant att Tehys och SuPers löneförhöjningskrav kostar. Det finns det inga som helst tvivel om. Vi tror inte att pengarna kommer att falla ner från himlen eller att sedlarna bara kan lyftas ur väggen. Eller att Markku Jalonen kan trolla fram det som behövs ut bakfickan.

Även om kommunernas ekonomiska problem är ett faktum ska man inte tro att löneförhöjningar till vårdpersonalen kan tas direkt ur skattebetalarnas plånböcker genom höjd kommunalskatt. Fullständig chokladmousse, tycker jag.

Staten och kommunerna bildar en mångfasetterad helhet. Om de ekonomiska trångmålen inom kommunsektorn fortsätter måste staten börja delta i talkon. Detta sker redan nu. I regeringsprogrammet har regeringen också förbundit sig till att arbeta för jämställda löner. Staten har alltså beställt mat och dryck men tycker nu att någon annan ska betala – och kan du gissa vem?

Recept på en rättvis tårta

Kommunernas finansiering baserar sig på flera inkomstkällor. Om regeringens sysselsättningsmål uppfylls eller till och med överskrids kommer finansieringen av rimliga löneförhöjningar inte att bli ett problem. Den ökade lönesumman skulle automatiskt ge ökade skatteintäkter utan skärpning av beskattningen. 

Om detta inte räcker finns också andra metoder, för vårt beskattningssystem har många kryphål. Följande fyra idéer har plockats ur förslag från organisationen Finnwatch, som fokuserat mycket på dessa frågor, och siffrorna grundar sig på finansministeriets beräkningar.

1. Internationella företag har lagliga möjligheter att undvika att betala skatt i Finland. Det handlar om så kallad aggressiv skatteplanering. Lagarna måste ändras så att man betalar skatt där man tjänar pengar. Genom att täppa till dessa hål i beskattningen får man hundratals miljoner euro extra till tårtingredienser.

2. Inhemska och utländska placeringsfonder, arbetspensionsbolag och allmännyttiga samfund såsom fackorganisationer får ta ut dividender skattefritt. Regeringen funderar på att ändra beskattningen så att dessa inkomster blir föremål för källskatt. Det här är en bra idé. Med en källskatt på fem procent får man ihop ett tresiffrigt antal miljoner. För det får man en riktigt bra fyllning till tårtan. Tehy vill vara med i detta nya tårtrecept, och vi är beredda att betala skatt på avkastningen från vår placeringsverksamhet. Det skulle vara rättvist. Och innan vi pekar finger mot andra måste vi ju kunna se oss själva i spegeln. Om vi bjuder in andra för att baka måste vi vara beredda att vara de första att ta tag i vispen.

3. Ägarna till olistade företag kan lyfta 75 procent av sina dividender skattefritt, om företaget har tillräckliga nettotillgångar. Denna kuriositet i den finländska skattelagstiftningen minskar enligt försiktiga uppskattningar skatteintäkterna med omkring 300 miljoner euro. Dessutom försvårar systemet en positiv utveckling av sysselsättningen. Här kan vi få goda jordgubbar att dekorera tårtan med!

4. Till slut vill vi påminna om att över fyra miljarder euro betalas ut i företagsstöd varje år. På tio år blir det 40 miljarder. Största delen av dessa stöd är motiverade, men en del är det inte. Även i denna pott finns hundratals miljoner för andra ändamål, om bara den politiska viljan finns. Vi behöver Finlands regering som bagarmästare. 

Så här bakar vi inom fackföreningsrörelsen vår del av tårtan. Och vi bjuder in alla finländare på tårtkalas, för med ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem räcker tårtan till alla!