Överbelastningen av soteriregistret bromsar verksamheten för mången företagare i social- och hälsovårdsbranschen

En del medlemmar i Tehy är även självständiga yrkesutövare och företagare. I nulägets försvåras starten för nya självständiga yrkesutövare och företagare, som vill börja i social- och hälsovårdsbranschen, av lagen om tillsynen över social- och hälsovården, som trädde i kraft i början av 2024, och av överbelastningen av registret över tjänsteproducenter Soteri.

Tillsynslagen medför att alla självständiga företagare som verkar under ett firmanamn numera fastställs vara serviceproducenter. Rätten att producera social- och hälsovårdstjänster kräver att man registrerar sig som serviceproducent och att minst en serviceenhet registreras i det nationella registret över tjänsteproducenter Soteri, som upprätthålls av Valvira.

Reformen är nödvändig, eftersom Soteri efter en övergångstid samlar alla uppgifter om organisationer och tjänster inom såväl den offentliga som den privata social- och hälsovården samt tillståndsuppgifterna om serviceproducenter och daghem inom den privata småbarnspedagogiken på ett och samma ställe.

Registreringen är ett viktigt verktyg inom den förebyggande tillsynen. När förutsättningarna för verksamheten granskas innan företagsverksamheten inleds säkerställs kvaliteten på och säkerheten inom tjänsterna.

Soteriregistret är mycket överbelastat

Myndigheterna kände till den strama tidsplanen för implementeringen av registret och det lär inte vara en överraskning för någon att bristen på yrkespersoner inom social- och hälsoskyddsbranschen är skriande.

Nu syns överbelastningen särskilt i vardagen för nya tehyitiska yrkesutövare och företagare och även för dem i vars verksamhet det skett en väsentlig förändring, såsom att verksamhetslokalen bytts. Man kan inte inleda en verksamhet, eller fortsätta en verksamhet som väsentligt förändrats, när ansökan har fastnat i kön till registret över serviceproducenter.

Tehyitiska företagarmedlemmar verkar inte bara i tillväxtcentrum, utan även på landsorterna

Det mycket strama ekonomiska läget hos välfärdsområdena kan leda till att den offentliga sektorns verksamhet för social- och hälsovården koncentreras till tillväxtcentrumen. Detta kan sedan leda till att de enda serviceproducenterna på små orter framdeles är privata serviceproducenter.

Det är helt uppenbart att en del av kapaciteten inom social- och hälsovårdstjänsterna nu ligger outnyttjad i kön till registret över tjänsteproducenter Soteri, och att läget är besvärligt för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården jämfört med den offentliga sektorn. De kan varken börja producera tjänster eller delta i konkurrensutsättningar, eftersom de har fastnat i det byråkratiska maskineriet medan inkomsterna samtidigt kan vara beroende av detta.

Här på fackförbundet ser vi att situationen är oerhört besvärlig och beklaglig för nya serviceproducenter inom social- och hälsovården, och för dem som ändrar sin verksamhet. Vi på Tehy arbetar aktivt för att påverka beredningen och verkställandet av reformer inom verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdsbranschen.

Tehy anser att man nu borde allokera tillräckliga myndighetsresurser för att bearbeta kön till registret över tjänsteproducenter Soteri och att utveckla datasystemet för registret och starkt samarbeta med organisationen som producerat ICT-tjänsterna. Alla stenar måste vändas och alla metoder tillämpas för att undanröja rusningen. Om dessa åtgärder inte är till hjälp, bör en utredning om en temporär ändring av lagstiftningen göras.

Tillsynslagen fastställer att serviceproducenten ska kontrollera kvaliteten på och ändamålsenligheten för sin verksamhet samt klient- och patientsäkerheten. Detta verkställs genom att utarbeta och följa såväl ett program för egenkontroll som en egenkontrollplan för respektive serviceenhet.

Valvira har nu i maj 2024 gett ut en bestämmelse för serviceproducenter om att utarbeta en egenkontrollplan samt om dess innehåll och tillsyn. Genom att utarbeta en plan kan serviceproducenterna ha beredskap för risker som hotar klient- och patientsäkerheten, och redan i förväg upptäcka eventuella brister och risker i produktionen av tjänsterna.

När alla förutsättningar för en serviceproducents verksamhet är i skick och egenkontrollen fungerar, har tehyitiska yrkesutövare och företagare bättre möjligheter att lyckas.

Kommer du med i Tehys företagarsektion?

Tehys företagarsektion samlar tehyitiska företagare och yrkesutövare vid gemensamma evenemang, utbildningar och kamratstöd.

Företagarsektionen ordnar studiedagar och webbinarier samt tar ställning i frågor som berör yrkesutövare och företagare inom social- och hälsovårdsbranschen och sektorn för undervisning och fostran.

Kom med i verksamheten på företagarsektionen genom att ange dina företagaruppgifter till Tehy via e-tjänsten.

Vad som händer på företagarsektionen ser du via Tehys evenemangskalender. Kom med för att träffa andra tehyitiska yrkesutövare och företagare, och höra om aktuella frågor!

Har du funderat på att bli företagare inom social- och hälsovårdsbranschen?

Vi har i samarbete med Yrittäjäneuvonta Nyanssi på vår webbplats samlat anvisningar om att bli företagare. Som medlem i Tehy kan du läsa anvisningarna genom att logga in med dina medlemskoder via länken på webbplatsen.

Läs mer om överbelastningen av Soteri i den här artikeln i tidningen Tehy-lehti.