Gå med i fackavdelningen

I Tehy hör medlemmarna till fackavdelningar som sköter medlemmarnas intressebevakning på lokal nivå. Fackavdelningen kan kallas det lokala Tehy. I november–december väljer fackavdelningarna vid sina höstmöten nya styrelser för nästa treårsperiod 1.1.2023–31.12.2025.

Fackavdelningen – det lokala Tehy – förenar de tehyiter som arbetar för samma arbetsgivare, i samma område, eller inom den privata sektorn de tehyiter som arbetar inom ramarna för samma kollektivavtal.

Medlemmarnas ekonomiska och yrkesinriktade intressebevakning, en aktiv medlemsvärvning och den lokala verksamheten hör till fackavdelningens verksamhet och stärker tehy-medlemskapet.

Engagera dig i fackavdelningens verksamhet

Nu är det dags att ställa upp som kandidat till din fackavdelnings styrelse! På så sätt kan man trygga en fackavdelning som är nära medlemmarna och den lokala verksamheten. Utan styrelsemedlemmar kan fackavdelningen inte fungera, och i så fall måste den läggas ner.

Fyll i kandidatdokumentet på din fackavdelnings webbplats eller kontakta din fackavdelning. På så sätt tryggar vi den egna fackavdelningens verksamhet och existens även i fortsättningen.

Tehy utbildar dig till styrelseuppgifterna

För att gå med i fackavdelningens styrelse behöver du inte ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete: Tehy utbildar alla styrelsemedlemmar.

Det är trevligt att arbeta tillsammans och påverka frågor i fackavdelningens styrelse. Fackavdelningsverksamheten ger glädje och energi. Fackavdelningarna är så aktiva som deras medlemmar.

Läs din fackavdelnings meddelanden och engagera dig i tehyiternas intressebevakning och verksamhet lokalt.

Tillsammans är vi mer!

Läs mer om vår fackavdelningsverksamhet