Tehys servicenummer för anställningsfrågor betjänar medlemmar varje vardag tills vidare

Öppettiderna för Tehys servicenummer för anställningsfrågor har förlängts tills vidare, och numret är nu öppet från måndag till fredag kl. 9–15, med undantag av fredag 4.3, då linjen är stängd. E-tjänsten fungerar dygnet runt, även på helgerna.

På servicenumret svarar Tehys experter på medlemmarnas frågor om till exempel löner, arbetsskift och semestrar. Frågor kan skickas till experterna även via e-tjänsten. Även förtroendemannen på arbetsplatsen kan hjälpa vid frågor om anställningsförhållandet.

Det lönar sig att följa läget i kollektivavtalsförhandlingarna i första hand via avsnittet Förhandlingar om kollektivavtal (på finska) på tehy.fi. På webbplatsen finns den senaste uppdaterade informationen om hur förhandlingarna framskrider. Avsnittet innehåller även vanliga frågor och svar (på finska) om förbudet mot övertid och byte av arbetsskift som utfärdats för den kommunala sektorn.