Studerande, utexamineras du snart till ett yrke? Läs varför det är viktigt att bli ordinarie medlem

Utexamineras du snart till ett yrke eller har du redan utexaminerats? När du blir klar med studierna och de upphör, upphör också ditt studerandemedlemskap i Tehy. Om du vill behålla alla medlemsförmåner och tryggheten i arbetslivet ska du nu bli ordinarie medlem!

När dina studier upphör och du övergår till arbetslivet är det särskilt viktigt att bli ordinarie medlem i Tehy. Som medlem får du hjälp och råd med förändringar i arbetslivet och frågor gällande ditt anställningsförhållande. Våra medlemmar får bland annat hjälp av förtroendemannen på arbetsplatsen. Och alla våra tjänster och förmåner står till ditt förfogande.

Det är lätt att bli ordinarie medlem

Bli ordinarie medlem

Ange dina nuvarande uppgifter i blanketten. Förändringar efter att du blivit medlem kan alltid meddelas via e-tjänsten.

Bli med samma blankett medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Vi betalar medlemsavgiften för Hälsovårdens arbetslöshetskassa för dig och du får trygghet vid arbetslöshet.

Bland alla som blivit medlemmar före 31.12.2023 lottar vi ut ett resepresentkort

Endast som medlem behåller du tryggheten och förmånerna

Eftersom studerandemedlemskapet upphör automatiskt när du utexamineras, upphör samtidigt alla förmåner och all trygghet i arbetslivet. Endast genom att bli ordinarie medlem behåller du dessa förmåner:

  • De försäkringar för arbetslivet som du får från Tehy fortsätter att gälla. De är nödvändiga i ditt arbete och ger skydd vid olycksfall.
  • Du får hjälp när du ingår arbetsavtal, under ditt anställningsförhållande och när anställningsförhållandet upphör. De egna förtroendemännen är yrkespersoner inom din bransch. De hjälper endast våra medlemmar med alla frågor som gäller anställningsförhållandet.
  • Du får vid behov rättshjälp vid tviste- och brottmål som rör arbets- eller tjänsteförhållanden eller yrkesverksamhet i Finland. Självrisken är 0 euro.
  • Du behåller alla andra tjänster och förmåner. Du kan delta i våra utbildningar och evenemang, du får Tehy-tidskriften hem till dig och kan dra nytta av flera monetära medlemsförmåner.

Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Medlemskapet är ett sätt att visa uppskattning för branschen: du bidrar till att göra arbetslivet bättre och förbättrar arbetsvillkoren och lönerna!