493 kandidater i Tehys fullmäktigeval

Tehys kandidatnominering för fullmäktigevalet avslutades 28.2. Idag har kandidaterna till fullmäktigevalet bekräftats. Det är totalt 493 kandidater över hela Finland. Antalet kandidater har minskat något jämfört med fullmäktigevalet 2017 då 547 kandidater nominerades.

Image text
bild: iStock

Det finns kandidater från totalt sju olika valförbund. Fyra kandidater är utan valförbund. För första gången kan studerande också ställa upp i fullmäktigevalet. Antalet studerandekandidater är 16.

Antal kandidater enligt valförbund

 

Till Tehys fullmäktige väljs 83 tehyiter och hela landet är valkrets.

Tehys befullmäktigade är de viktigaste beslutsfattarna i Tehy. Fullmäktige fattar beslut om Tehys verksamhet och ekonomi och vilka mål man vill främja. Som högsta beslutsfattare godkänner fullmäktige kollektivavtal, beslutar om eventuella arbetskonfliktsåtgärder, tar ställning i samhällsfrågor och för ut Tehys budskap till arbetsplatserna.

Fullmäktige utser även en ordförande, vice ordförande och en styrelse för Tehy samt en ordförande och vice ordförande för fullmäktige på det konstituerande mötet 8–9.6.2021. Tehys sex fullmäktigegrupper har bett ordförande Millariikka Rytkö att fortsätta sin uppgift under perioden 2021–2025.

Röstningstiden för Tehys fullmäktigeval är 29.3–21.4. Valresultatet offentliggörs den 26.4. Röstberättigade i valet är de medlemmar i Tehys fackavdelningar som anslutit sig senast före utgången av januari i år. Även Tehys studerande kan för första gången rösta i valet.

Till nyhetsbrevet bifogas en sammansättning av kandidatlistor, där kandidaterna i valet räknas upp enligt valförbund och efter valkrets med kandidatnummer. Valförbundens inbördes ordning har lottats vid den centrala valkommissionens möte 4.3.2021. Den ordningen avgör hur kandidaterna numreras.

Tehy grundades 1982 och är Finlands största fackorganisation inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området samt för studerande inom branschen. Förbundet har över 160 000 medlemmar, varav 18 000 är studerande. Tehys medlemmar är bland annat sjukskötare, barnmorskor, barnskötare, tandskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter, akutvårdare, mentalvårdare, närvårdare och fotvårdare.