Millariikka Rytkönen ombads fortsätta som ordförande för Tehy under perioden 2021–2025

Tehys fem fullmäktigegrupper bad nuvarande ordföranden Millariikka Rytkönen fortsätta uppdraget som ordförande för organisationen under perioden 2021–2025.

Image text
Foto: Leena Louhivaara

– Jag är verkligen tagen av det omfattande stödet och förtroendet som man visar för mig. Jag lovar att stå till förfogande för den viktig uppgiften också under nästa period. Med ett så starkt stöd känns det bra att få kämpa för våra medlemmars intressen och ställning, säger Millariikka Rytkönen.

Företrädarna för fullmäktigegrupperna konstaterade att stödet över en bred front för en fortsatt period för den nuvarande ordföranden också skickar ett budskap till parterna i förbundsomgången. En enhällig grupp står bakom målen.

Ett fullmäktige med 83 medlemmar utövar den högsta beslutanderätten inom social- och hälsovårds- samt bildningssektorns fackorganisation Tehy. Följande fullmäktigeval och fullmäktiges konstituerande möte hålls våren 2021.

Följande fullmäktigegrupper bad Rytkönen fortsätta under nästa period: Arvo ammattitaidolle - Värdera Yrkeskunskapen, De obundna och mittgrupperna SITKE, Tehys Gröna, Vänstern och de obundna och Tehys Yhdessä Eteenpäin. Även fullmäktigegruppen Vapaat Vaikuttajat stöder att Rytkönen fortsätter en period till, men fattar ett formellt beslut i ärendet först senare.

Mer information:

Representanter för Tehys fullmäktigegrupper

Kim Yli-Pelkola, tfn 050 559 7794

​Arvo ammattitaidolle - Värdera Yrkeskunskapen

Niina Nivala-Huhtaniska, tfn 040 565 8313

SITKE – de obundna och mittgrupperna

Atte Tahvola, tfn 040 718 6550

Tehys Gröna

Sari Niemelä tfn 040 753 4686

Tehyn Vapaat Vaikuttajat

Lennu Yläneva, tfn 050 369 9123

Tehys vänster och obundna

Jenni Hjelt, tfn 050 328 0212

Tehys Yhdessä eteenpäin