Fullmäktigeval 2021

Tehys fullmäktigeval ordnas våren 2021. Nu har du som medlem i Tehy möjlighet att påverka vem som fattar beslut om viktiga riktlinjer för intressebevakningen och annan verksamhet inom förbundet.

Tidtabell för Tehys fullmäktigeval våren 2021:

  • Att ställa upp som kandidat: 8–28.2.2021 (tiden går ut 28.2 kl. 24).
  • Röstning: 29.3–21.4.2021.
  • Publicering av valresultaten: 26.4.2021

Tehy informerar aktivt och mångsidigt om valet i flera kanaler – i Tehy-tidningen, på webben, i nyhetsbrevet och i de sociala medierna. Följ våra kanaler!

  • Valwebbplats: tehy.fi/fullmaktigeval
  • Valet på de sociala medierna: #tehyvaalit #tehyval
  • Mer information om valet: [email protected]