Tehy: Regeringens proposition försvagar anställningsskyddet och ökar visstidsanställningarna inom social- och hälsovårdsbranschen

Regeringen beslutade i ramförhandlingarna att underlätta sysselsättningen av unga arbetslösa genom en ändring av arbetsavtalslagen. Arbetsgivaren skulle då få ingå ett arbetsavtal för viss tid utan grundad anledning med en ung arbetssökande under 30 år som varit oavbrutet arbetslös i minst tre månader.

Image text
bild: iStock

Kedjor av visstidsanställningar – snuttjobb – har varit ett problem inom social- och hälsovårdsbranschen, för det är inte sällsynt att en arbetstagare har en kedja av visstidsanställningar på upp till 10–15 år i samma arbetsgivares tjänst. Man har använt visstidsanställningar trots att behovet av arbetskraft har varit bestående.

Fackorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Tehy har under årens lopp bestridit flera ogrundade visstidsanställningar och drivit kampanjer mot snuttjobb. 

År 2015 lyckades man med stöd av högsta domstolens avgörande bromsa användningen av ogrundade visstidsanställningar.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen säger att den reform som regeringen föreslagit åter skulle öka visstidsanställningarna inom social- och hälsovårdsbranschen.

- Om man fick anställa personer som är yngre än 30 år för viss tid utan grundad anledning, skulle arbetsgivarna garanterat använda sig av detta kryphål. Om regeringens proposition blir verklighet, försvagas ungdomarnas sysselsättning betydligt och därmed blir det också svårare att till exempel bilda familj.

Regeringens proposition strider dessutom sannolikt mot grundlagen och EU:s diskrimineringsdirektiv, eftersom man inte kan behandla arbetskraft olika på grund av ålder. Inte heller kan man motivera propositionen med arbetskraftspolitiska orsaker, eftersom arbetslöshet som varar i tre månader inte ännu bevisar att sysselsättningen är svår och kräver särskilda åtgärder. Under en tre månaders arbetslöshet kan en person söka arbete särskilt inom den egna branschen.

- Det skulle alltså handla om diskriminering och det godkänner Tehy absolut inte, säger Rytkönen.

Tehy godkänner inte heller en lagändring som skulle leda till att kriterierna för uppsägning skulle lättas för företag med under 20 anställda. Företagets storlek får inte påverka uppsägningsskyddet. Också detta lagförslag skulle handla om diskriminering och att medborgare behandlas ojämlikt.

- Redan den nuvarande arbetsavtalslagen möjliggör att man tämligen lätt kan säga upp en arbetstagare. Det är en annan sak om man inte har kunskaper att genomföra uppsägningsförfarandet i mindre företag. Detta problem får dock inte lösas genom att man försvagar arbetstagarnas uppsägningsskydd.   

Försvagningen av uppsägningsrätten har kopierats från Tyskland, där uppsägning på grund av orsaker som har med arbetstagarens person att göra inte kräver så starka grunder i företag med under 10 anställda som i större företag. I Tyskland är det dock mycket svårare och dyrare att säga upp arbetstagare på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker än det är i Finland.

- Det verkar vara så att regeringen här tänker plocka russinen ur kakan. Det kan man inte godkänna, konstaterar Rytkönen.

 

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847