Tehy klagade över missbruk av beredskapslagen i Åbo – arbetstagarna är utlämnade till arbetsgivaren

Tehy har anfört ett klagomål hos riksdagens justitieombudsman. Det gäller Åbo stads hälsostationer.

Image text
Foto: iStock

Tehy vill att riksdagens justitieombudsman utreder om arbetsgivaren har missbrukat rätten genom beredskapslagen att utan arbetstagarna samtycke beordra dem till övertidsarbete.

Den 29 maj beordrade cheferna på Åbo stads hälsostationer arbetstagarna hos den centraliserade tidsbokningen till övertidsarbete för att hantera alla samtal som samlats i kö. Cheferna hänvisade till beredskapslagen, fastän de ansamlade samtalen inte berodde på coronaepidemin utan på en långvarig brist på resurser.

Under normala förhållanden kan en arbetstagare inte beordras till övertidsarbete utan dennes samtycke.

Beredskapslagen och statsrådets förordning reglerar att ingrepp i arbetstiden vidtas endast då detta är nödvändigt för att bromsa coronapandemin.

Inte ens under undantagsförhållanden får ingrepp i arbetstiden äventyra arbetstagarna hälsa. Det har redan tidigare konstaterats att den psykosociala belastningen vid hälsostationerna i Åbo centrum är alltför hög.

– Varken i slutet av maj eller ens efteråt har det på grund av coronaepidemin varit brist på arbetskraft vid tidsbokningen, säger Juho Kasanen, Tehys jurist.

Regionförvaltningsverket, som övervakar arbetstider, vägrade att ta ställning till det olagliga beordrandet om övertid. Beslutet motiverade RFV med att verket inte övervakar undantagslagstiftningen.

I sitt klagomål anför Tehy att arbetstagarna saknar metoder för rättsskyddet när beredskapslagen är i kraft.

– En arbetstagare måste även under ett undantagstillstånd kunna ställa ett beordrande gällande denne till granskning hos myndigheten som övervakar arbetstidslagen, om det är uppenbart att förutsättningarna i undantagsförordningen inte uppfylls.

 

Mer information:

Jurist Juho Kasanen, tfn 09 5422 7127