Meeri Koutaniemis och Tehys gemensamma utställning lyfter fram vårdpersonal i bilder och rörande berättelser

Utställningen ”Ansikte mot ansikte – berättelser om människans och arbetets värde” ("Kasvokkain – tarinoita ihmisen ja työn arvosta”), som öppnar i Rajala Gallery fredagen den 4 juni, är ett gemensamt yttrande av konstnären Meeri Koutaniemi och Tehy, fackförbundet för anställda inom social- och hälsovård samt det pedagogiska området, för uppskattning av de som arbetar inom vården och småbarnspedagogiken. Utställningen lyfter fram yrkesfolket och deras betydelse som har blivit tydliga under det senaste året, men uppskattningen av dem återspeglas inte i deras lön eller i att de stora och ständigt ökande utmaningarna på fältet skulle tas på allvar. Verken visas nu för första gången. De består av fotografier och egna berättelser som presenteras i dem.

”Att kunna vara närvarande tillsammans med en person i slutet av hens liv, känns som den största ära en vårdgivare kan möta i sitt arbete.” Så här säger Anna. Hon är en av de sexton yrkesutbildade inom vårdarbetet och småbarnspedagogiken som i utställningen förklarar sitt arbete och arbetets betydelse för henne själv och samhället.

Koutaniemis fotografier och personernas egna berättelser tar oss till en personlig nivå, där vi kan hitta ett djupare samhälleligt budskap: vilket värde har yrkesfolket och vad vi är villiga att betala för det.

– Fotoutställningen ger en möjlighet att möta så många personliga berättelser som möjligt ansikte mot ansikte. När en person träder in i bilden och berättar om betydelsen av sitt arbete för sig själv och samhället, öppnas branschens verklighet på ett nytt sätt. Faktum om hur krävande arbete dessa personer gör, och hur viktigt det är att de orkar i sitt arbete, säger fotografen Meeri Koutaniemi.

Utställningen belyser också den samhälleliga värderingskonflikten. Vårdpersonalen uppskattas i tal, men uppskattningen återspeglas inte i lön eller i att de riktigt stora och ständigt ökande utmaningarna i branschen skulle tas på allvar.

– Det finns en enorm mängd information och statistik om dåliga arbetsförhållanden, låg lönenivå och att vårdarna försvinner från vårdbranschen. Situationen har eskalerat så att problemen inte längre kan åtgärdas med små reparationer. Större förändringar behövs och det mest effektiva sättet är pengar. Finland behöver beslutsfattare som vill rädda landets social- och hälsovårdstjänster, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Regeringen har lovat att göra Finland till ett ledande land inom jämställdhet, men statistikerna visar att inga tillräckliga åtgärder för att korrigera löneskillnaden mellan kvinnor och män har gjorts. År 2020 var lönen för finländska kvinnor i medeltal 83,8 procent av männens lön. Inom den kommunala sektorn är skillnaden mellan grundlönen för manliga och kvinnodominerade arbeten upp till tusen euro per månad, när man jämför yrkesgrupper som i huvudsak har samma utbildningsnivå. En sjukskötare har till exempel grundlönen 2536 €/månad och en teknisk specialist 3669 €/månad.

Tehy har genomfört fotoutställningen i samarbete med fotografen Meeri Koutaniemi. Med i utställningen är 16 yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området, som berättar sina egna historier. De kristalliserar hur krävande arbetet är, arbetets medmänsklighet och betydelse för hela det finländska samhället.

Utställningen öppnar i Rajala Gallery, Helsingfors 4.6, och är öppen för allmänheten till 8.7. Vernissagen sänds som streaming 3.6 kl. 17:00. Utställningen kan också beställas till olika ställen i Finland under tre år. Genomförandet av fotoutställningen har stötts av försäkringsbolaget Kaleva.

Meeri Koutaniemi (f. 1987) är en internationellt belönad fotograf och dokumentarist. Hon är mest känd för sina bildreportage och porträtt om mänskliga rättigheter och identitet. Hon har studerat fotojournalistik vid Tammerfors universitet och arbetat som fotojournalist i mer än 60 länder.

Mer om utställningen: kasvokkain.fi

Mer information

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005

Fotograf Meeri Koutaniemi, tfn 040 750 4703

Begäran om intervju med de fotograferade

Tehys kommunikationschef Salla Rajala, tfn 040 922 6385

Tehys kommunikatör Mirka Mäntylä, tfn 040 922 1364