Bristen på vårdare är ett internationellt problem

Chefer för vårdarbete från olika håll i Europa har samlats i Helsingfors.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Varje chef för vårdarbetet, oberoende av land, grunnar på vårdarbetets framtid och vårdbranschens förändrade dragningskraft, rekrytering av personal och hur man får behålla personalen.

Uppskattningen av vårdarbetet och vårdarna, synliggörandet av vårdarbetet och den pågående förändringen i ledarskapskulturen är allmänna utmaningar för ledningen av vårdarbetet i varje europeiskt land.

Mer än 200 chefer för vårdarbete har kommit från olika håll i Europa till Helsingfors för att delta i ENDA-kongressen i syfte att finna lösningar på olika frågor. Deltagarna kommer bland annat från Island, Storbritannien och Tyskland. Kongressen hålls på Paasitorni kongress- och mötescenter den 12 till 14 september.

ENDA (European Nurse Directors Association) är ett europeiskt samarbetsorgan för chefer för vårdarbete.

– Bristen på vårdare är världsomfattande så cheferna för vårdarbetet står inför samma utmaningar oberoende av land, säger Kirsi Sillanpää, chef för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling.

ENDA-kongressen är en unik möjlighet för cheferna att bilda nätverk, utbyta erfarenheter och ger varandra tips.

– Cheferna vill lyckas i sin uppgift att få personalen att trivas så bra på sin arbetsplats och inom vårdbranschen att de stannar kvar i branschen.

Vårdpersonalens och chefernas kompetens är nödvändig när behandlingen av social- och hälsovårdsreformen återupptas i Finland, ännu en gång.

– För att kunna utveckla arbetsfördelningen mellan läkare och vårdare behövs information av vårdpersonalen och förståelse för arbetets innehåll och krav.

Trots att social- och hälsovårdsreformen har stått och stampat, har man lyckats förbättra metoderna inom hälso- och sjukvården i Finland. Utvecklingen av verksamheten enligt magnetsmodellen moderniserar till exempel ledarskap, ökar vårdarnas självständiga arbete och användning av effektiva tillvägagångssätt.

Ett magnetsjukhus är en internationell förebild av ett sjukhus med utmärkt omvårdnadsarbete och vårdresultat. I Finland strävar till exempel HNS efter att följa magnetmodellen.

ENDA ordnar en internationell kongress vartannat år. Kongressen som ordnas nu är den fjortonde i ordningen och hålls för tredje gången i Helsingfors. Tehy ordnar kongressen i samarbete med ENDA, Östra Finlands universitet, HNS och yrkeshögskolan Laurea.

Chefen för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää är medlem i ENDAs styrelse.

 

Mer information:

Kirsi Sillanpää, chef för sektionen samhällsrelationer och utveckling, tfn 040 820 7848