Tehy: Nytt strejkvarsel, förbud mot inhoppsjobb och ansökningsförbud inom den privata socialservicebranschen

Organisationerna Tehy, SuPer och Erto, som representerar personal inom den privata socialservicebranschen, utfärdade i dag ett nytt strejkvarsel som berör 39 av Attendos, Esperi Cares, Humanas och Mehiläinens arbetsenheter. Den tre dygn långa strejken börjar tisdagen den 20 juni 2023 kl. 00.01 och slutar torsdagen den 22 juni 2023 kl. 23.59.

Tehy, SuPer och Erto utfärdar också ett förbud mot inhoppsjobb inom den privata socialservicebranschen, som börjar i dag den 31 maj 2023 kl. 15.00 och slutar den 14 juni 2023 kl. 15.00. Förbud mot inhoppsjobb är en helt ny form av stridsåtgärd. Under förbudet förbjuder organisationerna alla sina medlemmar att ta inhoppsjobb där kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen tillämpas. Med inhoppsjobb avses här anställningar på under 13 dagar.

Utöver dessa stridsåtgärder har organisationerna utfärdat ett tidsbundet och begränsat ansökningsförbud. Under förbudstiden förbjuder organisationerna sina medlemmar att ansöka om arbeten inom den privata socialservicebranschen som erbjuds av företag inom Pihlajalinna-, Esperi-, Mehiläinen- och Attendo-koncernen. Ansökningsförbudet börjar i dag den 31 maj 2023 kl. 15.00 och slutar den 14 juni 2023 kl. 15.00.

Organisationerna har tidigare utfärdat ett strejkvarsel om en strejk i två dygn från och med torsdagen den 1 juni 2023. Strejken omfattar totalt 28 av Mehiläinens, Esperi Cares, Saga Cares och Validias enheter för boende med service dygnet runt (tidigare intensifierat boende), serviceboende eller kombinationer av dessa.

Inom den privata socialservicebranschen pågår just nu även ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift, som pågår fram till den 14 juni 2023 kl. 15.00.

Det centrala målet för organisationerna vid förhandlingarna är att förbättra lönesättningen och arbetsförhållandena. Det råder en allvarlig brist på arbetskraft i den privata sektorn för socialtjänster och den har helt klart blivit efter den offentliga, vad gäller lönesättning.

Förhandlingarna på våren om kollektivavtalet för den privata sektorn för socialtjänster avslutades utan resultat i slutet av april. Riksförlikningsmannen har förmedlat i tvisten sedan den 8 maj, hittills utan resultat.

Närmare information om strejkenher https://www.tehy.fi/sv/sostes

Mer information: Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230