Tehy: Nedskärningen av sjukdagpenningen drabbar arbetstagare som redan har en ekonomsikt utmanande situation 

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade igår ett lagförslag som, vid genomförsel, minskar sjukdagpenningen och sänker dess nivå märkbart. Social- och hälsovårdsbranschens samt pedagogiska områdets fackförening Tehy motsätter sig förslaget som skulle försämra situationen hos de människor som redan nu är i en ekonomiskt utmanande situation.

Vid regeringens ramförhandlingar valde man på våren att minska sjukdagpenningen för att balansera statsfinanserna.

Social- och hälsovårdsministeriet har kommit med ett lagförslag som skulle minska sjukdagpenningen med 120 miljoner euro. I praktiken skulle beloppet minska över 13 % av alla utgifter för sjukdagpenningen. 

Nedskärningarna gäller i synnerhet medelinkomsttagare, även om regeringen vid ramförhandlingarna hävdade att nedskärningarna endast gäller de högre inkomstklasserna. Detta beror på att sjukdagpenningen skärs ned så mycket att beloppet inte kan täckas enbart av de högre inkomstklasserna. 

För medelinkomsttagare skulle sjukdagpenningen minska med 300–400 euro. För vissa inkomstklasser skulle nedskärningen handla om över 20 % av dagpenningens nuvarande belopp.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen förkastar förslaget och konstaterar att det är fråga om en åtgärd som allvarligt äventyrar försörjningen för de människor som redan är i en ekonomiskt utmanande situation.  

- Arbetstagarnas ekonomi klarar inte av att den redan från tidigare låga dagpenningen under arbetsoförmåga skärs ned med 15–20 procent. Detta är en helt oskälig och orealistisk nedskärning för långtidssjuka och deras familjer, de får ju ingen lön, betonar Rytkönen. 

Även användningen av partiell dagpenning kan öka av ekonomiska skäl även i de situationer där det är tvivelaktigt med tanke på återhämtningen av arbetsförmågan.

- Risken är att pengarna går före hälsan i lösningarna och att man allt för tidigt skulle återvända till arbetet, varvid den partiella sjukledigheten skulle strida emot sitt syfte, säger Rytkönen.

Sjukdagpenning utbetalas ur arbetsinkomstförsäkringen, som i huvudsak finansieras av arbetsgivare och arbetstagare. Staten betalar bara en liten del av den.

- Jag undrar hur staten kan använda sjukdagpenningen till att balansera statsfinanserna. Det är fråga om en gemensam försäkring för arbetstagare och arbetsgivare för utkomst och löneutgifter under sjukdomstiden. Pengarna borde riktas till det ändamål de är avsedda för, dvs. arbetstagarnas sjukdagpenningspremier, konstaterar Tehys specialsakkunniga, jurist Jarkko Pehkonen

Mer information:
Tehys specialsakkunniga, jurist Jarkko Pehkonen, [email protected], tfn +358405315464