Tidpunkten för semestern

Största delen av semestern (sommarsemestern) ska tas ut under semesterperioden, alltså 2.5–30.9. Utgångspunkten är att 24 semesterdagar ska placeras in under semesterperioden. Resten av semestern (vintersemestern) ska tas ut utanför semesterperioden, före följande semesterperiod.

Inom den privata sektorn har arbetsgivaren mera frihet att fatta beslut om tidpunkterna för de längre semestrar som stipuleras i kollektivavtalen.

Huvudregeln är att sommar- och vintersemestern inte delas upp i flera delar. Sommarsemester som överskrider 12 vardagar kan tas ut i en eller flera delar.

Inom dem kommunala sektorn måste arbetsgivaren schemalägga 20 semesterdagar eller minst 65 procent av den totala intjänade semestern under semesterperioden. På så sätt tryggar man arbetstagarens rätt att ta semester under sommaren. De semesterdagar som överskrider 20 dagar ska ges som vintersemester. Om en anställd har rätt till 25–38 semesterdagar ska minst fem av dessa dagar ges som vintersemester.

Schemaläggning av semestern

Arbetsgivaren fattar beslut om när semestern ska tas ut, om inte annat avtalats. Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet begränsas arbetsgivarens rättigheter att fatta beslut om semestern av årssemesterlagen.

Arbetsgivaren måste informera arbetstagaren om tidpunkten för semestern minst en månad, eller i undantagsfall två veckor, innan semestern börjar.

Arbetsgivaren måste

  • klargöra de allmänna principer för schemaläggning av semestrar som tillämpas på arbetsplatsen för arbetstagaren.
  • ge arbetstagaren möjlighet att framföra önskemål om när han eller hon vill ha semester innan semestrarna schemaläggs.
  • i mån av möjlighet ta hänsyn till arbetstagarens önskemål gällande tidpunkten för semestern
  • behandla de anställda jämlikt när det gäller schemaläggningen av semestrarna.

Om man inte kan komma överens tidpunkten för semestern, bestämmer arbetsgivaren när semestern ska tas ut.