Regeringen tar våra pengar och rättigheter – delta i vår protest!

Vi ordnar en protest på Järnvägstorget i Helsingfors onsdagen den 20 september 2023 för att rädda social- och hälsovårdsbranschen. Vi bjuder in alla medborgare som är oroade för branschens framtid att delta i protesten!

Regeringen planerar drastiska försämringar av arbetstagarnas rättigheter och kraftig åtstramning av finansieringen av social- och hälsovårdsbranschen. Åtgärderna skulle fördjupa krisen inom branschen och vårdarbristen ännu mer. Därför samlas vi för att protestera tillsammans. Vi kommer att göra allt vi kan för att sätta stopp för de planer som landets regering har som hotar den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen.

Program

Protesten börjar onsdagen den 20 september 2023 kl. 16 på Järnvägstorget i Helsingfors och vi tågar tillsammans till Riksdagshuset. Under evenemanget talar bland annat ordförande Millariikka Rytkönen samt ett stort antal Tehyiter. Programledaren är Katja Ståhl. Protesten avslutas cirka kl. 18. Under evenemanget serveras också kaffe med dopp. Deltagandet i protesten sker på egen tid.

Delta

Ta med dig en egen skylt eller banderoll! Berätta om stämningen under protesten i sociala medier med hashtaggarna #tehy #regering. Tagga också Tehy!

Dela inbjudan till protesten till dina nätverk. Här kan du ladda ned banners för sociala medier: ruta | story.

Kom med i facebook-evenemanget och bjud med dina vänner https://fb.me/e/34V7nen1r 

Transport till protesten

Det är rekommendabelt att komma till platsen med kollektivtrafiken. Vi ordnar också avgiftsfria transporter till protesten från olika håll i södra Finland. Rutterna för Tehys bussar:

Jyväskylä–Lahtis–Helsingfors
Tammerfors–Valkeakoski–Lempäälä–Helsingfors
Åbo–Salo–Lojo–Helsingfors
Tavastehus–Riihimäki–Hyvinge–Helsingfors

Läs mer om transporterna och anmäl dig här senast den 19 september kl. 12.

Mer information: [email protected]  

Också en del av fackavdelningarna ordnar gemensamma transporter till protesten. Fråga din fackavdelning om eventuell transport.

Regeringens försämringar gällande sote-sektorn

Regeringsprogrammet innehåller många försämringar som påverkar rättigheterna för arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen. Finansieringen för social- och hälsovårdsbranschen skärs också ned avsevärt, vilket försämrar genomförandet av social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena.

Löneförhöjningarna inom exportbranscherna fastställde lönerna inom andra branscher – även vårdarnas löner.

  • Lönejämställdheten förverkligas inte, utan de kvinnodominerade branscherna hamnar i en evig lönefälla. Ändringen inkräktar också på fackförbundens fria förhandlingsrätt.

Ett tidsbegränsat arbetsavtal kan i fortsättningen fastställas för ett (1) år utan särskild grund.

  • En kedja av ogrundade arbetsavtal ökar osäkerheten i arbetslivet. Konsekvenserna drabbar i synnerhet unga personer och kvinnor. Även diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet blir vanligare.

Ordnandet av skyddsarbete bestäms i lag i konfliktsituationer.

  • Vår strejkrätt är i fara! Lagen begränsar i synnerhet strejkrätten inom social- och hälsovårdsbranschen. Ändringen är onödig eftersom lagstiftningen redan tryggar saken.

Uppsägningsskyddet för arbetstagare försämras.

  • I framtiden räcker det med sakliga skäl för personbaserade uppsägningar för arbetstagare, när det nu behövs sakliga och vägande skäl.​​​​​​​​​​​​​​ Det blir lättare att ge även vårdare sparken. Detta försämrar anställningstryggheten avsevärt.​​​​​​​

Den första sjukfrånvarodagen blir oavlönad.

  • Arbetstagarna får oskäliga inkomstbortfall och fler kommer till arbetet när de är sjuka.​​​​​​​

Personaldimensioneringen på 0,7 inom dygnet-runt-omsorgen träder i kraft först den 1 januari 2028.

  • Vårdarna blir utmattade när de har för få arbetskamrater. Branschens drag- och hållkraft försämras. Kvaliteten på vården lider.

Stödet för vuxenutbildning dras in den 1 augusti 2024.

  • Möjligheterna till fortbildning för vårdare sjunker dramatiskt. Inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom småbarnspedagogiken har stödet använts i stor utsträckning till exempel för högre YH-examen och specialiseringsutbildningar.​​​​​​​