Tehys styrelse: Regeringsprogrammet hotar att fördjupa social- och hälsovårdskrisen och förvärra skötarbristen

Den drastiska försämringen av arbetstagarnas rättigheter och åtstramningen av social- och hälsovårdsfinansieringen som ingår i regeringsprogrammet kommer, om de genomförs, fördjupa social- och hälsovårdskrisen och förvärra skötarbristen. Onsdagen den 20.9 ordnar Tehy en protest i Helsingfors mot regeringsprogrammets försämringar samt för att rädda social- och hälsovårdsbranchen. 

Image text
Foto: Matias Honkamaa

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen berättade redan för några veckor sedan offentligt att organisationen kommer att göra sitt allt för att sätta stopp för de planer som landets regering har som hotar den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen. Regeringsprogrammets smärtpunkter behandlades även vid Tehys styrelsemöte idag.

Lagen om medling i arbetstvister ska ändras så att man med riksförlikningsmannens eller förlikningsnämndens förlikningsförslag inte kan överskrida den så kallade allmänna linjen. Lagen skulle i fortsättningen förhindra att kvinnodominerade branscher kunde genom arbetskonflikt sträva efter högre löneförhöjningar än mansdominerade branscher. Regeringsprogrammet innehåller även en anteckning om lagstiftning, med vilken man tryggar ordnande av skyddsarbete i konfliktsituationer, vilket direkt skulle begränsa social- och hälsovårdsbranschens rätt till arbetskonflikt.

I regeringsprogrammet har man även antecknat flera andra allvarliga försämringar av arbetslagstiftningen. Till exempel behöver ett tidsbundet arbetsavtal på högst ett år framöver inte längre någon särskild grund, vilket skulle innebära en ytterligare ökning av diskriminering på grund av graviditet inom den kvinnodominerade branschen.

Det planeras en strukturellt diskriminerande lagstiftning med vilken regeringen sätter de kvinnodominerade branscherna i en evig lönegrop. Vi kommer snart att bevittna slutet för jämställdheten i Finland, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Dessutom hotas social- och hälsovårdsfinansieringen av en åtstramning i miljardklassen i en situation där välfärdsområdenas ekonomi redan färdigt har ett allvarligt underskott, vårdskulden är enorm och beredskapen för att möta nya kriser är ett frågetecken. I en situation som denna borde finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna stärkas, inte försämras.

Tehy anser också att regeringens intentioner är oerhört riskabla. I övriga Europa har man i kölvattnet efter coronapandemin strävat efter att stärka den offentliga hälso- och sjukvården, så att samhället skulle vara bättre rustat för kommande kriser och nya pandemier. Hälso- och sjukvården måste fungera även i undantagsförhållanden.

Enligt Rytkönen är det svårt att förstå varför landets regering på eget bevåg vill så här kraftigt försämra ställningen för den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschens och skötarna.

– Förra året uppnådde vi en avtalslösning som kännbart förbättrar lönesättningen och arbetsförhållandena inom social- och hälsovårdsbranschen, med hjälp av vilken det skulle vara möjligt att underlätta till exempel skötarbristen. Nu vill regeringen med sina försämringsförslag dra undan mattan. Anteckningarna bland annat om avvecklingen av vårdköerna och förbättringen av branschens dragningskraft är bara tomma ord, om man samtidigt minskar finansieringen och kraftigt försämrar skötarnas rättigheter, säger Rytkönen.

Rytkönen påminner om att alla försämringar som gäller arbetstagare även har antecknats mycket konkret i regeringsprogrammet, varvid den trilaterala beredningen gällande arbetslagstiftningen kommer att bli en ren formalitet.

– Jag har ofta hört att regeringen inte är en arbetsmarknadspart. Konstigt nog sätter sig ändå regeringen ofta vid arbetsmarknadsbordet i situationer där man vill inskränka arbetstagarnas rättigheter. Orpos regering håller på att ta rekord i denna gren. Vad behövs Södra kajen ens till längre? frågar Rytkönen.

Tehy ordnar en protest mot regeringsprogrammets försämringar och för att rädda social- och hälsovårdsbranschen onsdag 20.9.2023 från kl. 16.00 på Järnvägstorget. Mer information om protesten.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005