Medlem i Tehy: Funderar du över SOTE-avtalet eller barnskötarnas ställning i AKTA? Se svaren på de vanligaste frågorna!

I början av september träder SOTE-avtalet i kraft. Det är det största branschspecifika kollektivavtalet i vårt land. Cirka 180 000 anställda omfattas av avtalet. Barnskötarna blir den största personalgruppen i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Arbetstagarna behöver inte ingå nya arbetsavtal på grund av ändringarna.

SOTE-avtalet gör det betydligt enklare att avtala om arbetsvillkor och löner, eftersom man i fortsättningen endast behandlar social- och hälsovårdspersonalens frågor vid förhandlingsbordet. 

Barnskötarna är i fortsättningen den största personalgruppen inom AKTA och förhandlingspositionen är bättre än tidigare. 

Se även Frågor och svar om kommunsektorns avtalsuppgörelse, som utarbetats av experter inom Tehy och innehåller svar på de flesta frågor. I slutet av nyheten hittar du framställningar om SOTE-avtalet och barnskötarnas position inom AKTA.

Om du inte hittar svaret på din fråga, kan du kontakta din förtroendeman. Du kan även lämna en fråga i Tehys e-tjänst