Kraft inför vintern – en serie webinarier om välmående i arbetet på svenska för tehyiter

Tehy vill stöda sina medlemmar i korona-situationen och erbjuder en serie webinarier om välmående i arbetet. Serien består av tre tillfällen. Föreläsare är Eeva Jaakonsalo från Andas Oy. Hon har en lång bakgrund som strategikonsult, men de senaste tio åren har hon arbetat som företagscoach och hjälpt organisationer och ledare förstå hur leda tankar och känslor, närvaro och kommunikation samt upplevd säkerhet. Föreläsningarna hålls på svenska.

Image text
bild: iStock

Vi kan inte leda pandemin, men våra känslor och tankar kan vi leda!

Du får både insikter och verktyg för att ta hand om ditt mentala välmående.

Varmt välkomna med!

Webinarieserien består av följande delar:

2.12.2020 17.00–18.30 Hjärnan under osäkerhet

Vi alla vill känna oss trygga, nu är trygghetskänslan rubbad

o Hur vårt sinne fungerar under stress och osäkerhet
o Hur behandla tunga eller obehagliga erfarenheter
 

15.12.2020 17.00–18.30 Motivation och trygghet

o Från osäkerhet till motivation
o Psykologisk trygghet

 

19.1.2020 17.00-18.30 Återhämtning och resiliens

o Återhämtning sker här och nu
o Direkt återhämtning och djup återhämtning – båda behövs
o Självmedkänsla


Webinariena hålls virtuellt.

Anmälan och mera information finns i Tehys utbildningskalender www.tehy.fi/koulutus.

Mera information och länk för deltagande skickas via e-post till de som anmält sig. Webinariet bandas och kan ses i efterskott via www.tehy.fi/webinaarisarja.