Kuva: Lauri Rotko

Förbundsrunda

Förhandlingar om arbetsvillkor och löner pågår. De flesta av Tehys kollektivavtal löper ut den 31 mars 2020. Tehys förhandlingsmål har beretts under det senaste året, och Tehys styrelse har fastställt målen under senhösten.

Arbetsgivar- och arbetstagarsidans förhandlingsmål går som vanligt i olika riktningar. Arbetsgivarna vill ha försämringar, medan arbetstagarna vill ha förbättringar. Båda sidornas mål behandlas under många förhandlingar. En del av målen uppnås inte, eftersom det finns många mål – på båda sidorna. 

Förhandlingarna avslutas när parterna når ett förhandlingsresultat. Förhandlingsresultatet är det som enligt förhandlarnas uppfattning är den bästa möjliga helheten som kan uppnås för ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet är alltid en kompromiss. Det egentliga avtalet blir till när Tehys styrelse och fullmäktige beslutar att godkänna förhandlingsresultatet. Intressebevakningen är en kontinuerlig process. Det viktigaste är att främja Tehy-medlemmarnas intressen vid varje förhandlingsrunda.

Det är mest effektivt att följa förhandlingarnas gång på Tehys webbplats och sociala medier samt via förhandlarnas kanaler i sociala medier. Om du har frågor om förhandlingarna får du snabbast svar av din fackavdelning eller förtroendemannen på din arbetsplats. Kontaktuppgifter till din förtroendeman hittar du i e-tjänsten efter att du har loggat in med ditt medlemsnummer.

De bifogade filerna: 
Förhandlingsförloppet

Kollektivavtalsförhandlingarnas resultat påverkar din vardag, eftersom villkoren för ditt anställningsförhållande avgörs i det. Förhandlarna representerar dig och behöver ditt fulla stöd.